งามสง่า เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ ร่วมพิธีดูอาร์ขอพร

เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ ร่วมพิธีดูอาร์ขอพร รับฟังความเป็นอยู่ ชาวมุสลิม จ.นครศรีธรรมราช
งามสง่า เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ ร่วมพิธีดูอาร์ขอพร

เพจ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โพสต์ เผยแพร่ภาพ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ที่เดินทางไปรับฟังการบรรยายสรุปสภาพความเป็นอยู่ของชาวมุสลิม และร่วมพิธีดูอาร์ขอพร ณ มัสยิดกลางนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวานที่ผ่านมา (17 พ.ย. 63)

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co