วิจัยชี้ นวดแผนไทยช่วยบรรเทาโรคซึมเศร้าได้!

ใครรู้สึกเครียดฟังทางนี้! แพทย์แผนไทย เผยผลวิจัยชี้ นวดเเผนไทย บรรเทาโรควิตกกังวลเเละโรคซึมเศร้าได้!
วิจัยชี้ นวดแผนไทยช่วยบรรเทาโรคซึมเศร้าได้!

ยกมือทาบอก หลังจันเห็นตัวเลขของผู้ป่วยซึมเศร้าทั่วโลก ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เเละบ่อยครั้งที่โรคนี้พรากชีวิตของใครหลายคนไปโดยไม่หวนคืน

ทั้งที่บางคนพยายามต่อสู้เเละบางคนยังไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองกำลังเป็นโรคซึมเศร้า

เเต่วันนี้มีข่าวดี อีกหนึ่งการต่อสู้กับเพชรฆาตเงียบนี้ คือการนวด นวดเเผนไทย สามารถบรรเทาอาการซึมเศร้าเเละวิตกกังลวได้!


ภาพจากอีจัน
เมื่อวันที่ 20 พ.ย.2563 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดผลวิจัยชี้ นวดไทย สามารถลดระดับความวิตกกังวล ความซึมเศร้า ลดอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืดได้ ร่วมกับ การรับประทานอาหารรสขมและการทำสมาธิบำบัดจะช่วยเสริมประสิทธิผลในการบำบัดกลุ่มอาการดังกล่าว
ภาพจากอีจัน
โดยนายแพทย์ขวัญชัย  วิศิษฐานนท์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ทั่วโลกให้ความสำคัญกับโรคทางจิตเวชเป็นอย่างมาก กรมสุขภาพจิต ได้สำรวจความชุกของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตของคนไทย ในปี พ.ศ. 2556 พบว่า โรคซึมเศร้า (Major depressive episode) เป็นโรคทางจิตเวชที่พบบ่อยที่สุด  รองลงมาคือ โรควิตกกังวล (Generalized anxiety disorder) และโรคซึมเศร้ารื้อรัง (Dysthymia) ตามลำดับ และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ อีกทั้ง พบว่ากลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืด มีปัจจัยด้านจิตใจ ความเครียด วิตกกังวล และความเศร้า เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคในผู้ป่วย
ภาพจากอีจัน
ด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทย มีผลการศึกษาวิจัย การนวดไทยต่อระดับความวิตกกังวล ความซึมเศร้า และอาการปวดของผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืดที่มารับบริการ ณ คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า หลังจากการได้รับการนวดไทย จำนวน 3 ครั้ง มีผลทำให้ระดับคะแนนความวิตกกังวล ความซึมเศร้า และระดับความปวดกล้ามเนื้อลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า  การนวดไทย สามารถบรรเทาโรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า และลดความปวดกล้ามเนื้อได้ 
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
แต่การนวดไทยก็มีข้อจำกัดสำหรับผู้ป่วยบางกลุ่มโรค เช่น ผู้ที่มีภาวะความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด ผู้ที่เป็นโรคติดต่อที่อยู่ในระยะแพร่เชื้อ ผู้ที่มีไข้เกิน 38.5 องศาเซลเซียส และจะไม่นวดในบริเวณที่เป็นก้อนมะเร็ง  หรือบริเวณที่มีอาการอักเสบ ปวด บวม แดงร้อน บริเวณที่กระดูกแตก หัก ปริร้าวที่ยังไม่ติดสนิทดี และไม่นวดหลังได้รับอุบัติเหตุใหม่ ๆ 
ภาพจากอีจัน
การนวดไทยช่วยบรรเทาบรรเทาความวิตกกังวล  ความซึมเศร้า และลดความปวดกล้ามเนื้อได้แล้ว การทำสมาธิบำบัดหรือการออกกำลังกายก็จะช่วยในเรื่องดังกล่าวเช่นกัน สำหรับการออกกำลังกายด้วยท่า ฤๅษีดัดตน ก็เป็นอีกทางเลือกที่สามารถช่วยบรรเทาอาการความวิตกกังวล  ความซึมเศร้าได้ 
ภาพจากอีจัน
ที่สำคัญยังสามารถต้านโรคพฤติกรรมได้อีกหลายโรค เเต่ข้อควรระวังก็มีเยอะ ฉะนั้นจะนวดต้องเลือกใช้บริการร้านที่มีผู้รู้เเละประสบการณ์นะคะ ประเมินร่างกายเเลเความเสี่ยงของตัวเองก่อนนวดทักครั้งนะคะ
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co