ลูกจ้าง ป่วยจาก ทำงาน ตรวจรักษาฟรี! ที่ คลินิกเฉพะาทาง

บริการดีๆจาก ประกันสังคม ลูกจ้าง ป่วยจาก ทำงาน ตรวจรักษาฟรี ที่ คลินิกเฉพาะทาง
ลูกจ้าง ป่วยจาก ทำงาน ตรวจรักษาฟรี! ที่ คลินิกเฉพะาทาง

ลูกจ้าง เฮ! บริการดี ๆ จาก สำนักงานประกันสังคม โครงการ " คลินิกโรคจากการทำงาน " ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแล ลูกจ้าง ที่เจ็บป่วยจากการ ทำงาน อย่างเป็นระบบ ทั้งการตรวจวินิจฉัยโรค รักษาพยาบาลตามมาตรฐาน ลดอุบัติเหตุจากการ ทำงาน และให้คำปรึกษาด้านชีวอนามัย

แล้วรายละเอียดล่ะ เป็นยังไง?
กรณีที่ ลูกจ้าง สงสัยว่า อาจเจ็บป่วยด้วยโรคที่อาจเกิดขึ้นขณะ ทำงาน หรือเกิดหลังจาก ทำงาน เป็นเวลานาน สามารถเข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นได้ที่ “ คลินิกโรคจากการทำงาน ” โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น !

ภาพจากอีจัน


สำหรับชนิดของโรคจากการ ทำงาน ประกอบด้วย โรคที่เกิดขึ้นจากสารเคมีต่างๆ
โรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุทางกายภาพ
โรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุชีวภาพ
โรคระบบหายใจที่เกิดขึ้นเนื่องจากการ ทำงาน
โรคผิวหนังที่เกิดขึ้นเนื่องจากการ ทำงาน
โรคระบบกล้ามเนื้อ และโครงสร้างกระดูก
โรคมะเร็งที่เกิดขึ้นเนื่องจากการ ทำงาน
โรคอื่นๆ ที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นเนื่องมาจากการ ทำงาน

ภาพจากอีจันซึ่งในปัจจุบันมีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการนี้แล้ว 117 แห่ง สามารถให้บริการครอบคลุม ลูกจ้าง กว่า 11.7 ล้านคน และสถานประกอบการ 433,425 แห่ง โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อ “ คลินิกโรคจากการทำงาน ” ได้ด้วยตนเอง ที่เว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม https://www.sso.go.th/wpr/main/search_clinic/param/site/1
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคม ทุกแห่ง หรือโทร 1506

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co