มท. สั่งเข้ม ผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ สกัดผู้ ลักลอบเข้าเมือง แพร่เชื้อ โควิด

หวั่น โควิด ลาม! มท. สั่งเข้ม ผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ประสานเจ้าหน้าที่สกัดกั้น ติดตามผู้ ลักลอบเข้าเมือง

จากสถานการณ์ในช่วงหลายวันมานี้ ที่พบว่า มีคนไทย ลักลอบเข้าเมือง โดยผิดกฎหมายจาก เมียนมา และ ติดเชื้อ โควิด จนนำไปสู่การ ติดเชื้อ โควิด ภายในประเทศนั้น

เกี่ยวกับเรื่อฃนี้ (7 ธ.ค. 63) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ให้เพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 จากประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้จังหวัดแจ้งหน่วยปฏิบัติ กลไกผู้ปกครองท้องที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เน้นความเข้มข้นในการสกัดกั้นและติดตามผู้ ลักลอบเข้าเมือง ตามแนวทางของ กระทรวงสาธารณสุข

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัด กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ดำเนินการ 3 มาตรการ ได้แก่

ภาพจากอีจัน
1.ประสานแจ้งหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เช่น ตำรวจภูธร ตำรวจตระเวนชายแดน ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ทหาร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บูรณาการสกัดกั้นและติดตามการ ลักลอบเข้าเมือง ที่ไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรค โดยเฉพาะการลักลอบเข้าประเทศทางช่องทางธรรมชาติ 2.แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครในพื้นที่ เฝ้าระวังสังเกต และใช้มาตรการทางการข่าว โดยวางข่ายข่าว จัดตั้งแหล่งข่าว และอาจกำหนดให้มีการตั้งด่านคัดกรองโรคสำหรับบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ให้สอดคล้องกับมาตรการของ กระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ ลักลอบเข้าเมือง จากประเทศเพื่อนบ้าน โดยหากตรวจพบให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และรายงานผู้รับผิดชอบตามกฎหมายคนเข้าเมืองให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด และ 3.ชี้แจงทำความเข้าใจกับข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ห้ามมิให้ปล่อยปละละเลยหรือรู้เห็นเป็นใจในพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)