เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทาน ถุงยังชีพ เป็นกำลังใจ ผู้ประสบภัย น้ำท่วมนครศรีธรรมราช

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรที่ประสบภัย น้ำท่วมนครศรีธรรมราช ทรง พระราชทาน ถุงยังชีพ เป็นกำลังใจ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทาน ถุงยังชีพ เป็นกำลังใจ ผู้ประสบภัย น้ำท่วมนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2563 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ในการนี้ ทรงเสด็จฯ บ้านบางนกวัก หมู่ที่ 3 โดยทรงพระราชทานหญ้าแห้งให้แก่โคของราษฎรที่ถูกน้ำท่วมบ้านเรือน และเสด็จฯ ไปยังบ้าน นายสมบูรณ์ ภาษากล ที่สูญเสียสมาชิกในครอบครัวจากเหตุอุทกภัยครั้งนี้
นอกจากนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ยังทรงพระราชทานถุงยังชีพและเงิน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต จากนั้นเสด็จฯ ไปยังปากซอยลุงพบ หมู่ 12 บ้านบางนกวัก พระราชทานถุงยังชีพให้แก่ราษฎรในพื้นที่และทรงมีพระปฏิสันถารแก่ราษฎรที่เฝ้ารับเสด็จ
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co