AD

แบงก์ชาติ มั่นใจ ธนบัตรที่ระลึกฯ ไม่ได้ปลอมกันได้ง่ายๆ!

ธนาคารแห่งประเทศไทย ( ธปท. ) ยืนยัน ธนบัตรที่ระลึกฯ ไม่ได้ปลอมกันได้ง่ายๆ พร้อมเผย จุดสังเกต แบงก์ไหนจริง แบงก์ไหนปลอม ?
แบงก์ชาติ มั่นใจ ธนบัตรที่ระลึกฯ ไม่ได้ปลอมกันได้ง่ายๆ!
AD

หลังจากธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกธนบัตรที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ชนิด 1,000 บาท และ 100 บาท และนำออกใช้เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.63 ที่ผ่านมา แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความกังวลใจว่า ธนบัตรใหม่ทั้ง 2 รูปแบบนี้ มิจฉาชีพอาจปลอมแปลงได้อย่างง่ายดายหรือไม่ ?
ล่าสุด วันนี้ (14 ธ.ค.63) นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร ธปท. ได้เปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่า ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 มีลักษณะการต่อต้านการปลอมแปลงตามมาตรฐานขั้นสูงในระดับเดียวกับธนบัตรหมุนเวียนตามปกติ เช่นเดียวกันกับธนบัตรที่ระลึกในอดีต ประชาชนจึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยต่อการถูกปลอมแปลงและสามารถนำไปใช้จ่ายหมุนเวียนได้ตามปกติเช่นเดียวกับธนบัตรทุกรุ่น

ภาพจากอีจัน


โดยประชาชนสามารถตรวจสอบธนบัตรด้วย 3 วิธีง่าย ๆ คือ สัมผัส ยกส่อง พลิกเอียง
โดยมีจุดสังเกตที่สำคัญ เช่น
-ความนูนของการพิมพ์บอกชนิดราคาที่มุมธนบัตร และคำว่ารัฐบาลไทย
-ลายน้ำ
-แถบสีที่มีภาพเคลื่อนไหว
-หมึกพิมพ์แม่เหล็กสามมิติเปลี่ยนสีได้ เป็นต้น

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน


ทั้งนี้ สำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับความคล้ายคลึงกันของธนบัตรที่ระลึกฯ ชนิดราคา 100 บาทกับ ธนบัตรหมุนเวียน ชนิดราคา 1000 บาท ปัจจุบันนั้น ขอแจ้งว่า มีความแตกต่างที่ประชาชนสามารถสังเกตได้ชัดเจน เช่น ขนาดธนบัตรหมุนเวียน 1000 บาทมีขนาดความยาวกว่า 1.2 เซนติเมตร นอกจากนี้ ธนบัตรทั้ง 2 แบบ มีตัวเลขบอกชนิดราคาที่มุมธนบัตรด้านล่างอย่างชัดเจน โดยสามารถดูคุณสมบัติอย่างละเอียดของธนบัตรที่ระลึกได้ที่ https://bit.ly/2KrLW3q

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co