ทั่วโลก ติดเชื้อ โควิด ทะลุ 75 ล้านราย ดับแล้วกว่า 1.6 ล้านศพ

สถานการณ์ โควิด ทั่วโลก ติดเชื้อ 75,283,201 ราย สหรัฐอเมริกา ยังครองแชมป์ ติดเชื้อ โควิด มากที่สุด
ทั่วโลก ติดเชื้อ โควิด ทะลุ 75 ล้านราย ดับแล้วกว่า 1.6 ล้านศพ

เว็บไซต์ Worldometers รายงานสถานการณ์ โควิด ทั่วโลก ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ขณะนี้ มีผู้ ติดเชื้อ โควิด ทะลุ 75,283,201 ราย เสียชีวิต 1,668,366 ราย รักษาหายแล้ว 52,853,158 ราย

ภาพจากอีจัน
สำหรับประเทศที่มีผู้ ติดเชื้อ โควิด สูงสุด คือ สหรัฐอเมริกา ติดเชื้อมากถึง 17,626,770 ราย ดับแล้วกว่า 317,928 ศพ ส่วนผู้รักษาหายมีจำนวน 10,291,057 ราย รองลงมา คือ อินเดีย ติดเชื้อ 9,979,447 ราย เสียชีวิต 144,829 ราย รักษาหายแล้ว 9,520,827 ราย
บราซิล อยู่อันดับที่ 3 ติดเชื้อ 7,111,527 ราย เสียชีวิต 184,876 ราย รักษาหายแล้ว 6,177,702 ราย
อันดับที่ 4 รัสเซีย ผู้ ติดเชื้อ โควิด 2,762,668 ราย ดับแล้วกว่า 49,151 ศพ ส่วนผู้รักษาหายมีจำนวน 2,202,540 ราย
อันดับที่ 5 ฝรั่งเศส ติดเชื้อ 2,427,316 ราย เสียชีวิต 59,619 ราย รักษาหายแล้ว 181,506 ราย
ส่วนประเทศไทย อยู่อันดับที่ 152 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 16 ราย โดยแบ่งเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค (Quarantine) จำนวน 15 ราย ติดเชื้อในประเทศ 1 ราย
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co