ราชกิจจาฯ ประกาศคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ นายกฯ ไร้ความผิด คดีบ้านพักหลวง

ราชกิจจาฯ ประกาศคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ นายกฯ ไร้ความผิด คดีบ้านพักหลวง

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ ประกาศคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ นายกฯ ไร้ความผิด ในคดีใช้บ้านพักหลวงหลังเกษียณอายุราชการ
ภาพจากอีจัน


เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคหนึ่ง(4) ประกอบมาตรา 160 (5) และมาตรา 170 วรรคหนึ่ง(5) ประกอบมาตรา 186 วรรคหนึ่ง และมาตรา 184 วรรคหนึ่ง(3) หรือไม่
โดยศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเป็นเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 เสียง ให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ขาดคุณสมบัติเป็นนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เนื่องจากการอยู่บ้านพักรับรอง เป็นไปตามระเบียบทหารบก ปี 2548 ไม่ใช่การได้รับเงิน หรือประโยชน์อื่นใดจากทหารบก เป็นพิเศษ
และไม่ผิดมาตรฐานทางจริยธรรม เนื่องจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พักอาศัยตามระเบียบทหารบก จึงไม่เป็น การถือประโยชน์ส่วนตนมากว่าประโยชน์ของประเทศ รวมถึงไม่เป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตนเอง

ภาพจากอีจัน


อ่านประกาศฉบับเต็ม เพิ่มเติม http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/104/T_0016.PDF

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co