กรมศิลปากร เข้มงวดแหล่งเรียนรู้ในสังกัด ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกัน การแพร่ระบาด โควิด-19

อธิบดีกรมศิลปากร สั่งการเข้มงวด ให้แหล่งเรียนรู้ในสังกัด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาด โควิด-19
กรมศิลปากร เข้มงวดแหล่งเรียนรู้ในสังกัด ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกัน การแพร่ระบาด โควิด-19

นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวถึงมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาด โควิด-19 ในพื้นที่ให้บริการแหล่งเรียนรู้ สังกัดของกรมศิลปากร ซึ่งประกอบด้วย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่เก็บค่าเข้าชม หอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยเน้นย้ำทุกหน่วยงานดำเนินการให้เข้มข้นยิ่งขึ้น

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน


โดยเฉพาะการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณจุดที่มีการสัมผัสบ่อย ทุก 2 ชั่วโมง หรือ ทั้งก่อนและหลังให้บริการ ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ ไม่ให้มีความแออัด ส่วนผู้ที่มาเป็นหมู่คณะ ให้แบ่งเป็นกลุ่มย่อย ไม่เกิน กลุ่มละ 10 คน
พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลของผู้ใช้บริการ โดยให้แหล่งเรียนรู้ของกรมศิลปากรลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม ไทยชนะ และพิมพ์ QR CODE ติดตั้งไว้ที่บริเวณทางเข้าและทางออก อาคารแหล่งเรียนรู้ และทุกหน่วยงานต้องรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ต่ออธิบดีกรมศิลปากรโดยตรงเป็นระยะอีกด้วย

ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co