กรมศิลปากร เชิญชวนประชาชน สักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า

กรมศิลปากร เชิญชวนประชาชน สักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน
กรมศิลปากร เชิญชวนประชาชน สักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า

กรมศิลปากร จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564 สักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน : ทศพุทธปฏิมาวังหน้า อัญเชิญ พระพุทธปฏิมาโบราณ 10 องค์ ซึ่งเก็บสงวนรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดยมี

กรมศิลปากร เชิญชวนประชาชน ร่วม สักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน
กรมศิลปากร เชิญชวนประชาชน ร่วม สักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน


พระพุทธสิหงค์ พระพุทธรูป ศักดิ์สิทธิ์ประจำพระราชวังบวรสถานสมงคล (วังหน้า) ซึ่งประดิษฐานอยู่ส ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ เป็นประธาน และคัดสรร พระพุทธรูป อีก 9 องค์ ที่มีประวัติความเป็นมาเกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรสถานมงคบ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มาประดิษฐานให้ประชาชนได้ สักการะ บูชา ระหว่างวันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2563 – วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 ณ บริเวณพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร


ทั้งนี้ กรมศิลปากร มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยทำการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน และติดสัญลักษณ์แสดงผ่านการคัดกรองก่อนเข้าแหล่งเรียนรู้ บันทึกข้อมูลของผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา บริการเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ ที่มีการสัมผัสบ่อย พร้อมทั้งทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทุก 2 ชั่วโมง จัดระบบการเข้าชมโดยจำกัดจำนวนผู้เข้าชม ให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1 เมตร เพื่อไม่ให้มีการแออัดในพื้นที่จัดกิจกรรม

กรมศิลปากร เชิญชวนประชาชน ร่วม สักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน
กรมศิลปากร เชิญชวนประชาชน ร่วม สักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน
กรมศิลปากร เชิญชวนประชาชน ร่วม สักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co