ชลบุรี สั่งปิดห้าง งดสังสรรค์ - ชุมนุม ป้องกันโควิด 19 ตั้งแต่ 30 ธ.ค.63 เป็นต้นไป

คุมเข้มบางละมุง ! ชลบุรี สั่งปิดห้าง งดสังสรรค์ - ชุมนุม ป้องกันโควิด 19 ตั้งแต่ 30 ธ.ค.63 เป็นต้นไป
ชลบุรี สั่งปิดห้าง งดสังสรรค์ - ชุมนุม ป้องกันโควิด 19 ตั้งแต่ 30 ธ.ค.63 เป็นต้นไป

30 ธ.ค.63 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ออกคำสั่งมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในเขตท้องที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดชลบุรีได้มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่อำเภอบางละมุงจำนวนมาก ซึ่งทางราชการได้เร่งรัดดำเนินกระบวนการสอบสวนโรค เพื่อค้นหาบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มีควมเสี่ยงที่ใกล้ชิด หรือมีความสัมพันธ์ กับผู้ติดเชื้อดังกล่าว มาอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด 19 ในพื้นที่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เกิดประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี เห็นชอบให้ดำเนินการในพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี


1 ให้ปิดห้างสรรพสินค้ายกเว้นในส่วนธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกรรมทางการเงิน ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือ ระบบสื่อสาร ในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านขายยา ร้านอาหาร (ให้เฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่นสถาน) สถานประกอบการที่มีการจำหน่ายเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต เครื่องครัว เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง

2 ให้ปิดสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ
3 ให้ปิดร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่นและร้านอาหารในโรงแรมที่บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรม
4 ร้านสะดวกซื้อทุกประเภทที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ให้ปิดบริการตั้งแต่เวลา 22:00 น. ถึงเวลา 05:00 น. ของวันรุ่งขึ้น
5 ให้ปิดสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทุกระดับ สถาบันกวดวิชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง
6 ให้ปิดสระว่ายน้ำสาธารณะ สวนน้ำ สวนสนุกที่มีเครื่องเล่นให้บริการทั้งภายในและภายนอกอาคาร ไว้เป็นการชั่วคราว
7 ให้ปิดสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
8 ให้ปิดตลาดนัดพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชาทุกแห่ง
9.ให้ปิดโรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ ทุกแห่ง
10 ให้ปิดสถานที่จัดให้มีการเล่นสนุกเกอร์ บิลเลียด และโบว์ลิ่งทุกแห่ง
11 ให้ปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการนวดเพื่อสุขภาพ นวดแผนโบราณ กิจการสปา กิจการเสริมความงาม ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสถานเสริมความงาม และคลินิกที่ให้บริการเสริมความงาม รวมไปถึงการให้บริการเสริมความงามในโรงพยาบาลเอกชน สถานที่บริการควบคุมน้ำหนักทุกแห่ง 12 ให้ปิดสถานที่ออกกำลังกายในอาคาร (ฟิตเนส) ทุกแห่ง
13 ให้ปิดร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต และสถานที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ทุกแห่ง
14 สวนสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย สนามเด็กเล่น สนามกีฬาต่างๆ หรือสถานที่ที่มีประชาชนมารวมตัวกันเพื่อเล่นกีฬา ห้ามสังสรรค์หรือทำกิจกรรมอื่นใดในทำนองเดียวกันที่มีการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกอาคาร
15 ให้งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมคน อาทิ กิจกรรมรื่นเริง สังสรรค์ นันทนาการ หรือกิจกรรมอื่นใดในลักษณะเดียวกันไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกอาคาร
16 ให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่อออกนอกเคหะสถาน
17 ให้ส่วนราชการที่มีภารกิจอำนาจหน้าที่ในการบริการประชาชนหรือมีประชาชนเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค ให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี พิจารณามีคำสั่งตามความเหมาะสมตามสถานการณ์และภารกิจต่อไป

คำสั่งมีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค.จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co