สธ.เผย เร่งคัดเกณฑ์ กลุ่ม ปชช. ที่จะได้รับวัคซีนโควิด

คลายข้อสงสัย? สธ.เผย อยู่ระหว่างการเร่ง คัดเกณฑ์ กลุ่ม ปชช. ที่จะได้รับวัคซีนโควิด ในปลายเดือน ก.พ. นี้! ปชช.ในพื้นที่ ควบคุมสูงสุด มีสิทธิได้รับวัคซีนก่อน?
สธ.เผย เร่งคัดเกณฑ์ กลุ่ม ปชช. ที่จะได้รับวัคซีนโควิด

หลายคนสงสัย หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุข เผยว่า รัฐบาล จะฉีดวัคซีนโควิด ให้คนไทยฟรี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนประชากร นั่นหมายความว่าประเทศไทยจะได้วัคซีคมาประมาณ 70 ล้านโดส ในปลายเดือน ก.พ.นี้

ซึ่งปลายเดือนกุมภาพันธ์ วัคซีนโควิดมาแน่ ปลายเดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2 แสนโดส เดือน มีนาคม 8 แสนโดส เดือนเมษายน 1 ล้านโดส

ขอบคุณภาพ ศูนย์ข้อมูลโควิด
ขอบคุณภาพ ศูนย์ข้อมูลโควิด


หลังจากมีการประกาศนี้ออกมา ปชชตั้งคำถาม แล้วใครบ้างที่จะมีสิทธิ์ ได้รับวัคซีนเป็นกลุ่มแรกๆ หรือ 50 % ของ คนไทยทั้งหมด จันจึงต่อสานตรงไปหากรมการแพทย์ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยว่าจะมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งขณะนี้กำลังเร่งคัดเกณฑ์พิจารณากันอยู่

ภาพจากอีจัน
จำนวน 200,000 โดสแรก จะนำเข้ามาในเดือน ก.พ. 64 ซึ่งจะส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่ตาม รพ.ต่างๆ เพื่อไปฉีดแก่ผู้ที่ทำงานภาคสนามในพื้นที่ที่มีการควบคุมสูงสุด เช่น สมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี เป็นต้น ประมาณ 20,000 คน และในกลุ่มเสี่ยงที่จะมีการติดเชื้อและมีภาวะแทรกซ้อนสูง รวมถึงกลุ่มจำเป็นอื่นๆ อีก 180,000 คน
Lot ถัดไปจะได้ในเดือน มี.ค. 64 อีกประมาณ 800,000 โดส ซึ่งจะฉีดเข็มที่ 2 ให้กลุ่มที่ 1 จำนวน 200,000 โดส และอีก 600,000 โดส จะฉีดให้แก่กลุ่มจังหวัดที่มีการควบคุมสูงสุด รวมถึงจังหวัดแนวชายแดนภาคตะวันตก ภาคใต้ และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ รวมถึง อสม.ด้วย ประมาณ 600,000 ราย และฉีดให้แก่กลุ่มที่ติดเชื้อมีภาวะแทรกซ้อนสูง และกลุ่มจำเป็นอื่นๆ อีกจำนวน 540,000 คน
ส่วน Lot ที่ 3 ในเดือน เม.ย. 64 จะได้รับวัคซีนเพิ่มอีก 1 ล้านโดส รวมเป็น 2 ล้านโดส จะนำไปฉีดโดสที่ 2 ในกลุ่มที่ได้กล่าวถึงในรอบที่แล้วที่ฉีดไปแล้วใน 800,000 โดสแรก ประมาณ 600,000 คน ส่วนอีก 400,000 โดส ก็จะฉีดให้แก่บุคลากรอื่นๆ เพิ่มเติม เพราะฉะนั้นจะเป็น 2 ล้านโดสแรกที่จะเข้ามาในปี 2564 นี้ โดยประชาชน 1 คนจะได้รับการฉีดวัคซีนจำนวน 2 โดส หลังจากนั้นมีการที่ประเทศไทยได้มีการจองซื้อวัคซีน 26 ล้านโดส จากบริษัท แอสตราเซเนกา (ประเทศไทย) จำกัด คาดว่าจะนำเข้ามาให้ชาวไทยได้ใช้ประมาณกลางปี 2564
อดใจรออีกนิดนะคะ แล้วเราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co