กอนช. แจ้ง เขื่อนจิ่งหง ลดการระบายน้ำ 8 จังหวัด รับมือ แม่น้ำโขง ลดระดับ

กอนช. ออกประกาศ 8 จังหวัด รับมือ แม่น้ำโขง ลดระดับ เนื่องจาก เขื่อนจิ่งหง ลดการระบายน้ำ
กอนช. แจ้ง เขื่อนจิ่งหง ลดการระบายน้ำ 8 จังหวัด รับมือ แม่น้ำโขง ลดระดับ


ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยกรน้ำแห่งชาติ (กอนช.) เปิดเผยว่า กอนช.ออกประกาศแจ้งเตือน เรื่อง ระดับน้ำในแม่น้ำโขง ลดลงเนื่องจากการลดการระบายน้ำของเขื่อนจิ่งหง ตามที่กระทรวงทรัพยากรน้ำ สาธารณรัฐประชาชนจีน มีหนังสือถึงสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงฝ่ายไทย ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 เรื่อง แจ้งปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนจิ่งหง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายแดนสาธารณรัฐประชาชนจีน จากเดิมระบายน้ำวันละ 1,904 ลบ.ม./วินาที เหลือวันละ 1,000 ลบ.ม./วินาที เพื่อบำรุงรักษาสายส่งโครงข่ายระบบไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 5-24 มกราคม 2564 หลังจากนั้นจะปรับเพิ่มการระบายน้ำและกลับเข้าสู่สถานะการทำงานปกติ
ซึ่ง กอนช.ได้ประเมินระดับน้ำในแม่น้ำโขงจากการลดการระบายน้ำของเขื่อนจิ่งหง พบว่า ช่วงเหนือเขื่อนไซยะบุรี สปป.ลาว บริเวณสถานีเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ระดับน้ำลดลง 60 เซนติเมตร ในช่วงวันที่ 2-4 มกราคม ที่ผ่านมา และระหว่างวันที่ 5-28 มกราคม 2564 ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงประมาณ 30 เซนติเมตร

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ขณะที่ช่วงท้ายเขื่อนไซยะบุรี สปป.ลาว บริเวณสถานีเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย / สถานีหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย / สถานีนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม / สถานีมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และสถานีโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงประมาณ 30 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนไซยะบุรี
ขณะเดียวกัน สทนช. ได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เลย นครพนม หนองคาย มุกดาหาร บึงกาฬ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี เพื่อรับทราบสถานการณ์ และเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขง ซึ่งจะมีการติดตาม ประเมินสถานการณ์ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันผลกระทบประชาชนอย่างใกล้ชิด
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co