เช็กเลย! เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท เดือนมกราคม 64 โอนเข้าบัญชีวันนี้

โครงการ เงินอุดหนุนบุตร เดือนมกราคม 64 โอนเข้าบัญชีวันนี้ 600 บาท ทั้งผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรายเดิมและรายใหม่ รวมถึงยังจ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิ
เช็กเลย! เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท เดือนมกราคม 64 โอนเข้าบัญชีวันนี้

เพจเฟซบุ๊ค โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้เผยแพร่ กำหนดการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนมกราคม 2564 โดยมีรายละเอียดว่า ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอแจ้งการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม 2564 ดังนี้


ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิในวันที่ 8 มกราคม 2564 เบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้
ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน (รายเดิม)

ภาพจาก FB โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด


ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา โดยมีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 25 ธันวาคม 2563
ทั้งการจ่ายตรงงวด จำนวน 600 บาทต่อเดือน จ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิ


ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เบอร์ 0-2651-6534, 0-2651-6920, 0-2651-6902 หรือ 0-2255-5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 (โปรดติดต่อตามวันเวลาราชการ) หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co