พบพนักงาน ไปรษณีย์ศรีราชา ติด โควิด

ไปรษณีย์ไทย เผย พบพนักงาน ที่ ไปรษณีย์ศรีราชา ติด โควิด 19
พบพนักงาน ไปรษณีย์ศรีราชา ติด โควิด

วันที่ 10 มกราคม 2564 ไปรษณีย์ไทย เปิดเผยว่า มีเจ้าหน้าที่ 1 ราย ที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ติดเชื้อโควิด19 ซึ่งเจ้าหน้าที่คนดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการลูกค้า

โดยในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีคนรู้จักพร้อมญาติไปหาเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวที่บ้าน ปรากฏมาทราบว่า ญาติติดเชื้อโควิด19 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา
ทันทีที่ทราบ เจ้าหน้าที่คนดังกล่าว ก็พาคนในครอบครัวไปเข้ารับการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย เมื่อเช้าวันที่ 9 มกราคม 2564 และผลออกมาเป็นบวก โดยสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีจะเร่งมารับตัวเพื่อเข้ารับการรักษาโดยเร็วที่สุด ส่วนคนในครอบครัวที่เข้ารับการตรวจพร้อมกัน ผลไม่พบการติดเชื้อ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดสถานที่ รถยนต์ขนส่ง และสิ่งของทางฝากส่งทางไปรษณีย์ที่รอการส่งต่อ 2 ครั้ง ในเวลา 21.00 น. วันที่ 9 มกราคม 2564 และเวลา 01.30 น. วันที่ 10 มกราคม 2564 เรียบรอยแล้ว และได้ประสานกับเทศบาลเมืองศรีราชาเข้ามาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออีกครั้งในวันที่ 10 มกราคม 2564 ตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคโควิด19 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พร้อมให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ จำนวน 19 คน ไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหาเชื้อในวันที่ 10 มกราคม 2564 และหยุดปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวังที่บ้านเป็นวลา 14 วัน โดยจัดเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานแทน

ภาพจากอีจัน

Related Stories

No stories found.