อนุชา ยัน รัฐบาลมีเงินเยียวยา โควิด เพียงพอ

อนุชา โฆษกรัฐบาล แจง รัฐบาลมีเงินเยียวยา โควิด เพียงพอ เผยเงินคงเหลือราว 9 แสนล้าน
อนุชา ยัน รัฐบาลมีเงินเยียวยา โควิด เพียงพอ

นาย อนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ก อนุชา บูรพชัยศรี โฆษกรัฐบาล ถึงการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ โควิด ว่า กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด และอยู่ในระหว่างการจัดทำมาตรการเยียวยา เพื่อที่จะให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระลอกใหม่นี้อย่างเหมาะสม

ภาพจาก กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก


รัฐบาลได้ให้ความสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจ และด้านสาธารณสุข จึงอยากให้ประชาชนมั่นใจว่าประเทศมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งในปัจจุบัน โดยรัฐบาลได้มีนโยบายทางการเงิน และทางการคลังที่พร้อมจะดูแล และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ทางกระทรวงการคลังมีการชี้แจงเพิ่มเติมมาในเรื่องของจำนวนเงินที่ทางภาครัฐมีแหล่งเงิน ทั้งส่วนของ เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และรายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19
โดยขณะนี้ มีเงินคงเหลือ 1.39 แสนล้านบาท และมีเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ในส่วนที่เหลืออีกจำนวน 4.7 แสนล้านบาท และยังมีงบลงทุนของรัฐวิสหกิจในประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวนอีก 2.9 แสนล้านบาท ที่จะดูแลขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไป

โดยทางด้านสำนักงบประมาณได้จัดเตรียมงบประมาณที่เกี่ยวข้องไว้ทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณปี 2564 หรือในเรื่องของการที่จะกันเงินสำรองสำหรับงบประมาณฉุกเฉิน รองรับวิกฤตต่างๆ ในยามจำเป็น รวมถึงหากมีปัญหารุนแรงมากกว่าเดิมก็ยังมีเงินที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ ทั้งนี้รัฐบาลยืนยันว่า มีงบประมาณในการที่จะเยียวยาประชาชนอย่างเพียงพอ

ภาพจาก กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co