แถลงการณ์ กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงประสบอุบัติเหตุ

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงประสบอุบัติเหตุ
แถลงการณ์ กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงประสบอุบัติเหตุ(11 มกราคม 2564) สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระประชวร ความว่า เนื่องจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประสบอุบัติเหตุ ทรงล้มระหว่างทรงพระดำเนินออกกำลังพระวรกายตามปกติในเวลาเช้า เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม พุทธศักราช 2564 ทรงได้รับบาดเจ็บที่ข้อพระบาททั้งข้างซ้ายและข้างขวา เป็นเหตุให้ทรงพระดำเนินไม่สะดวก
คณะแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้ถวายการรักษา และถวายความเห็นว่า ควรจะทรงงดพระราชกรณียกิจต่างๆ ไปเวลาประมาณ 2 เดือน
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co