นายกฯ เสนอแจก 3,500 บาทต่อคน 2 เดือน เยียวยาโควิด

นายกรัฐมนตรี แถลง หลังประชุมครม. มีมติ เยียวยาโควิดทุกกลุ่ม ลดค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเทอร์เน็ต และเปิดให้ลงคนละครึ่งปลาย ม.ค.นี้
นายกฯ เสนอแจก 3,500 บาทต่อคน 2 เดือน เยียวยาโควิด

วันนี้ (12 ม.ค.64) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงหลังประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีมติออกมาว่า จะมีการเยียวยาเศรษฐกิจ เยียวยาประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ดังนี้

-มาตรการลดค่าใช้จ่ายประชาชน ค่าไฟ เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ ก.พ. – มี.ค. ประชาชนที่พักอาศัยหากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก หากใช้เกิน 150 หน่วย/เดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าตามที่เงื่อนไขกำหนด สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก ไม่รวมหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ ให้สิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก

-มาตรการลดค่าน้ำประปาลง ร้อยละ 10 เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก เป็นระยะเวลา 2 เดือน ไม่รวมศูนย์ราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามใบแจ้งหนี้ในเดือน ก.พ. – มี.ค.

-เรื่องค่าอินเทอร์เน็ต โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัล กสทช. และผู้ระกอบการ มีมติว่า เพิ่มความเร็วและความแรงของเน็ตบ้าน มือถือ และลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ใช้ริการได้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ดียิ่งขึ้น ไม่คิดค่า DATA เป็นระยะเวลา 3 เดือน

-โครงการคนละครึ่ง จากการติดตามประเมินผล ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือประชาชนและทำให้เศรษฐกิจมันเดินหน้าไปได้ด้วยดี จะให้มีการเปิดลงทะเบียนใหม่อีกประมาณ 1 ล้านสิทธิ์ ปลายเดือน ม.ค.นี้

-ในเรื่องอื่นๆ มีนโยบายให้เยียวยารายได้กับผู้ได้รับผลกระทบทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นแรงงานนอกระบบ อาชีพอิสระ เกษตรกร ในเบื้องต้นได้ให้ไปพิจารณาวงเงิน อยู่ที่ประมาณ 3,500 บาท ต่อคน ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตอนนี้ได้สั่งการให้กระทรวงการคลังเร่งนำเสนอ ครม. พิจารณาในสัปดาห์หน้า

-ได้มีการจัดการอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 ต่างๆมากขึ้น อาจจะไม่มากนักแต่อย่างน้อยก็บรรเทาไประยะหนึ่ง จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

-เรื่องการจัดหาและกระจายวัคซีน ขอยืนยันว่าคนไทยทุกคนจะได้รับการฉีดทุกคน ก็ได้มีการจัดหา จัดซื้อมา ต้องทั่วถึงและเพียงพอ

-มาตรการช่วยเหลือแรงงานในระบบประกันสังคม ลดหย่อนเงินสมทบนายจ้าง ผู้ประกันตน เยียวยากรณีว่างงาน ให้ผู้ใช้ประกันตนสามารถตรวจรักษาโดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงินไปก่อน

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co