ครม.เห็นชอบ ยกเว้นภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ที่ได้รับเงินเยียวยา 4 โครงการโควิด

ครม.เห็นชอบ ยกเว้นภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ที่ได้รับเงินเยียวยา 4 โครงการโควิด

รีบเช็กด่วน! ครม.เห็นชอบ ยกเว้นภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ที่ได้รับเงินเยียวยา 4 โครงการ โควิด-19 เพื่อบรรเทาภาระประชาชน

ตั้งแต่มีโครงการเยียวยา ประชาชนจากสถานการณ์โควิด-19 ใครที่ได้รับการเยียวยา 4 โครงการ เตรียมเฮ

ภาพจากอีจัน
ขอบคุณภาพ กรมสรรพากร
ขอบคุณภาพ กรมสรรพากร
ภาพจากอีจัน


วานนี้ 12 ม.ค.2564 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินสนับสนุนหรือประโยชน์ ที่ประชาชนได้รับจากมาตรการหรือโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล จากการเยียวยาและฟื้นฟูผลกระทบจากโควิด-19 รวม 4 โครงการ คือโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” “โครงการเราเที่ยวด้วยกัน” “โครงการคนละครึ่ง” และ “โครงการกำลังใจ”

ขอบคุณภาพ กรมสรรพากร


ขณะเดียวกัน นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ฐานะโฆษกกรมสรรพากร เผยว่า โครงการดังกล่าว สำหรับการยกเว้นภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาในครั้งนี้ เป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังเห็นชอบมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว เพื่อเป็นการกระตุ้นให้การบริโภคภายในประเทศขยายตัว เป็นผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นการช่วยบรรเทาภาระภาษีให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตาบล รวมถึงช่วยสนับสนุนภาคการท่องเที่ยว ภาคธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค และภาคธุรกิจอื่น ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”
ใครที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร.1161 หรือที่สานักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศนะคะ

ขอบคุณภาพ กรมสรรพากร

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co