ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ แนะ กรุงเทพมหานคร ใช้งบซื้อ วัคซีนโควิด ให้ ปชช.

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ โพสต์เฟซบุ๊ก แนะ กรุงเทพมหานคร ใช้งบ 8,000 ล้าน ซื้อ วัคซีนโควิด ให้ประชาชน
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ แนะ กรุงเทพมหานคร ใช้งบซื้อ วัคซีนโควิด ให้ ปชช.

13 ม.ค. 2564 นาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว แนะนำให้ กรุงเทพมหานคร ใช้งบซื้อ วัคซีนโควิด ให้ประชาชน

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
“ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 89 กำหนดให้กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ในการดำเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องต่างๆ รวม 27 เรื่อง โดยรวมถึงข้อ (16) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและ การพยาบาล
ปี 2563 กรุงเทพมหานคร ประมาณการรายได้ไว้ที่ 83,000 ล้านบาท และเมื่อดูจากสถานะการเงินในรายงานของสำนักงานผู้ตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อสิ้นเดือนกันยายน 2562 กรุงเทพมหานคร มีเงินสะสมปลอดภาระผูกพันสูงถึง 53,568 ล้านบาท (จริงๆ แล้วก็คือเงินภาษีที่เก็บมาจากประชาชนที่ยังไม่ได้ใช้)
กรุงเทพมหานคร มีประชากรตามทะเบียนประชากรประมาณ 5.6 ล้านคน ถ้ารวมคนที่เข้ามาทำงานด้วยอีกประมาณสองล้านกว่าคน รวมแล้ว 8 ล้านคน ถ้าเราจะฉีด วัคซีนโควิด ให้ทุกคน คนละ 2 โดส ที่ราคา 1,000 บาทต่อคน จะใช้งบประมาณ 8,000 ล้านบาท ซึ่ง กรุงเทพมหานคร มีเงินสะสมมากพอที่จะรับภาระแทนประชาชนได้ทันที
ภาพจากอีจัน
การสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อปากท้องของประชาชน และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในอนาคต โดยเฉพาะในเมืองที่มีความหนาแน่นของประชากรสูง มีโอกาสระบาดรุนแรง ท้องถิ่นในหลายแห่งเช่น นนทบุรี แหลมฉบัง ได้มีแนวคิดนี้แล้ว กรุงเทพมหานคร เองน่าจะร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขได้ทันทีเพราะมีความพร้อมมากที่สุด เวลามีค่าครับ”
ทั้งนี้ โพสต์ดังกล่าวได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก

Related Stories

No stories found.