อนุโมทนาบุญ ครอบครัวกิตินุกูลศิลป์ พร้อมคณะ ถวายคอมพิวเตอร์ แก่ภิกษุสามเณร

อนุโมทนาบุญ คุณพัชธร กิตินุกูลศิลป์ พร้อมคณะ สนับสนุนการศึกษาภิกษุสามเณร ร่วมถวายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ให้กับสำนักเรียนวัดพระประโทนเจดีย์วรวิหาร

เป็นอีกหนึ่งบุญใหญ่ที่ขอร่วมอนุโมทนาสาธุบุญกับ คุณพัชธร กิตินุกูลศิลป์ พร้อมคณะกัลยาณมิตร ที่ได้ถวายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในทางการศึกษา แก่พระภิกษุสามเณร ณ สำนักเรียนวัดพระประโทนเจดีย์วรวิหาร  

สำหรับบุญใหญ่ใรครั้งนี้ คุณพัชธร กิตินุกูลศิลป์ พร้อมคณะกัลยาณมิตร ได้นำเครื่อง คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กล้องอุปกรณ์ขยายสัญญาณ ขาตั้งกล้อง Adaptor ตู้เก็บอุปกรณ์ อุปกรณ์เดินสาย รวมมูลค่ากว่า 213,442 บาท   

ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้เป็นวัตถุทาน ที่เป็นทั้งกาลทาน และ ธรรมทาน ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้พร้อมใจกันสละจาคะด้วยศรัทธา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของพระภิกษุสามเณร ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สละโลภะ โทสะ โมหะ ได้สร้างอริยทรัพย์ให้บังเกิดขึ้น มีความพร้อมเพรียงสามัคคีในกุศลกิจทั้งปวง ขอบุญกุศลนี้เป็นปัจจัยในการเดินทางออกจากวัฏฏะได้ ในกาลอันไม่เนิ่นช้า…เทอญ 

อีจัน ขอร่วมอนุโมทนาสาธุบุญในครั้งนี้ ขอให้อานิสงค์ผลบุญจงดลบันดาลครอบครัวของท่านเจ้าภาพทุกท่านจงประสบพบแต่ความสุข ความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป  

สำหรับ ลูกเพจ อีจัน คนไหนสนใจหรืออยากที่จะร่วมทำบุญ สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ เฟซบุ๊ก พระอภิธรรมบาลี วัดพระประโทณเจดีย์ หรือ สแกน QR Code จากภาพด้านล่างเพื่อสอบถามข้อมูลได้เช่นกัน