ร.พ.มหาชัย คว้ารางวัล Rising Star Sustainability Excellence 2022

โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) หรือ M-CHAI ตอกย้ำความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างผลประกอบการที่ดี รับรางวัล Rising Star Sustainability Excellence 2022

นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช ประธานกรรมการบริหารบริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) หรือ M-CHAI พร้อมด้วย นายปราโมทย์ หิรัญจารุวงศ์ ผู้อำนวยการบริหารโรงพยาบาลมหาชัย เข้ารับรางวัลอันทรงคุณค่า “Rising Star Sustainability Excellence” ในงาน SET Awards 2022

ตอกย้ำความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยได้รับคัดเลือกจากกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่ให้ความสำคัญกับการสร้างผลประกอบการที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่อุปทาน พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการเติบโต ควบคู่กับการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทั้งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร

โดย SET ขอแสดงความยินดีกับบริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับรางวัล SET Awards 2022 กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างผลประกอบการที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่อุปทาน พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการเติบโต ควบคู่กับการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ ต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทั้งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

 Sustainability Awards of Honor รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับ Best Sustainability Awards ติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป