จำได้ไหม! “พระคาดหัว” ย่องไปบวชวัดขุมข้าว ล่าสุด ทำเจ้าอาวาสโดนปลด

กลับไปบวชก่อนไหน เจ้าคณะจังหวัดนครนายก สั่งปลดเจ้าอาวาสวัดขุมข้าว หลังรับ “พระคาดหัว” เป็นพระลูกวัด

จากกรณี นายประสาทพร หรือ พระอ๋อย อดีตเจ้าอาวาสวัดบางหญ้าแพรก ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ที่มีข่าวฉาวมั่วสีกา ดื่มสุรา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา

ซึ่งต่อมา พระอ๋อย ได้ไปอุปสมบทและมาพํานักอยู่ที่ วัดขุมข้าว ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก ทำให้เกิดข้อโต้แย้งจากชาวบ้านในพื้นที่

ล่าสุด วันนี้ (12 ม.ค. 66) ทางเจ้าคณะจังหวัดนครนายก ได้ออกคำสั่ง ถอดถอนเจ้าอาวาสวัดขุมข้าว โดยหนังสือระบุไว้ว่า

คําสั่งเจ้าคณะจังหวัดนครนายก ที่ ๑/๒๕๖๖ 

เรื่อง ถอดถอนพระสังฆาธิการออกจากตําแหน่งหน้าที่ 


ด้วยพระครูปทุมปริยัตยานุกิจ เจ้าอาวาสวัดขุมข้าว ตําบลหนองแสง เขต ๒ อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ได้รับนายประสาทพร อดีตเจ้าอาวาสวัดบางหญ้าแพรก ตําบลบางหญ้าแพรก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีกรณีซุกสีกาที่ตกเป็นข่าว เข้ามาอุปสมบทและมาพํานักอยู่ วัดขุมข้าว ทําให้เกิดความเสียหายแก่การคณะสงฆ์และการพระศาสนา อันเป็นการประพฤติละเมิด 

จริยาพระสังฆาธิการอย่างร้ายแรง

อาศัยอํานาจตามข้อ ๕๕ (๔) ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย อย่างร้ายแรงแก่การคณะสงฆ์ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความใน พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ และแก้ไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๓๕) 

จึงถอดถอน พระครูปทุมปริยัตยากิจ เจ้าอาวาสวัดขุมข้าว ตําบลหนองแสง เขต ๒ อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายกออก ออกจากตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดขุมข้าว 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ 

(พระราชพรหมคุณ) เจ้าคณะจังหวัดนครนายก

สุดท้ายเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร คงต้องติดตามกันต่อไปครับ

คลิปอีจันแนะนำ
บิ๊กโจ๊ก ชี้ ตัวการใหญ่อยู่ปอยเปต! เด็ก 15 โดนหลอกออนไลน์จนปลิดชีพ