สุดหลอน ฉายหนังกลางแปลงในสุสาน 2.8 พันหลุมให้ผีดู

สุดวังเวง สุสานมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน ฉายหนังกลางแปลงในสุสาน ที่มีหลุมศพกว่า 2.8 พันหลุมให้ผีดู บรรยากาศสุดหลอน มีผู้ชมแค่ 3 ราย

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 67 ที่ป่าช้าจีน สุสานมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน นครราชสีมา ริมถนนทางหลวง 224 ราชสีมา-โชคชัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้มีการจ้างหนังกลางแปลงไปฉายให้ผีดูกลางสุสานที่มีหลุมศพจำนวนมากกว่า 2,800 หลุม บนเนื้อที่ 340 ไร่ ซึ่งทางมูลนิธิฯ มีกำหนดฉายหนังกลางแปลง ตั้งแต่วันที่ 2-5 มิถุนายน 2567 เวลา 19.00-24.00 น. รวมระยะเวลา 4 วัน 4 คืน  

โดยการจ้างหนังกลางแปลงมาฉายให้ผีดูครั้งนี้ นอกจากจะมีการฉายหนังแล้ว ยังได้มีการเผากระดาษเงินกระดาษทอง บ้าน รถ หีบสมบัติ เสื้อผ้า และเครื่องใช้ ไปให้กับดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้มารับส่วนบุญ ส่วนกุศล หลังจากประกอบพิธีล้างป่าช้าของมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน นครราชสีมา สำหรับการฉายหนังกลางแปลงครั้งนี้บรรยากาศเป็นไปอย่างวังเวง มีผู้ชมเป็นแค่เพียงคนฉายหนัง 3 คนเท่านั้น ที่นั่งดูหนังอยู่เป็นเพื่อนกับผี   

นายสมใจ วงศ์สถิตกร กรรมการมูลนิธิฯ และเป็นหัวหน้าฝ่ายสุสาน เปิดเผยว่า การฉายหนังกลางแปลงให้แก่ดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้วที่ฝังอยู่ที่สุสานแห่งนี้ จำนวนกว่า 2,800 หลุม เป็นประเพณีที่ต้องมีการฉายหนังให้ผีดูทุกครั้งหลังจากที่ได้มีพิธีล้างป่าช้า ซึ่งพิธีล้างป่าช้าจะจัดขึ้น 12 ปีครั้ง พร้อมกันนี้ยังได้มีพิธีเผากระดาษหีบสมบัติ โดยมีทั้งบ้าน รถ เสื้อผ้า และเครื่องใช้ ซึ่งพิธีนี้เผากระดาษเป็นพิธีที่ทำให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ไม่ใช่เป็นพิธีของศพไร้ญาติ