ธนาคาร ออมสิน เปิดลงทะเบียน กู้เงินฉุกเฉิน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก เยียวยาโควิด วันนี้

ธนาคาร ออมสิน เปิดลงทะเบียน กู้เงินฉุกเฉิน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก เยียวยาโควิด วันนี้
ธนาคาร ออมสิน เปิดลงทะเบียน กู้เงินฉุกเฉิน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก เยียวยาโควิด วันนี้

ธนาคารออมสิน เปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด สำหรับประชาชนทั่วไป SME สินเชื้อดอกเบี้ยต่ำ และ เพื่อการท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น 5 มาตรการ ตามนโยบาย ของการเห็นชอบตามมติ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม. )เมื่อวันที่ 12 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยมีคำสั่งให้กระทรวงการคลังและสถาบันการเงินออกมาตรการเยียวยาโควิด แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด


โดยผู้กู้ต้องคุณสมบัติดังนี้ เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน มีที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้ ไม่ต้องใช้หลักประกัน ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

โดยทั้ง 2 โครงการได้ขยายเวลารับคำขอสินเชื่อออกไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย.64 ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ของธนาคารออมสิน และเว็บไซต์ www.gsb.or.th/personals/loanspt/ ในวันนี้ (15 ม.ค. 64) เป็นต้นไป

5 มาตรการเยียวยา มีดังนี้

1.สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย วงเงิน 20,000 ล้านบาท คงเหลือ 2,700 ล้านบาท

สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ วงเงินสูงสุด 10,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน (Flat Rate)
ผ่อนชำระสูงสุด 2 ปี
ปลอดชำระเงินงวด 6 งวดแรกไม่มีหลักประกัน

2.สินเชื่อเสริมพลังฐานราก วงเงิน 10,000 ล้านบาท

สำหรับพ่อค้าแม่ค้า, ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้มีรายได้ประจำ
วงเงินสูงสุด 50,000 บาท ไม่มีบุคคลค้ำประกัน
ดอกเบี้ย 0.35% ต่อปี
ผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี

3.SMEs มีที่มีเงิน ขยายวงเงินเพิ่ม 5,000 ล้านบาท รวมวงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท

กู้สูงสุด 70% ของราคาประเมิน สูงสุดไม่เกิน 3 ปี
ดอกเบี้ย 5.99% ต่อปี

4.โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ช่วยเหลือ SMEs ภาคท่องเที่ยว วงเงิน 5,000 ล้านบาท คงเหลือ 4,200 ล้านบาท

วงเงินสูงสุด 500,000 บาท ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
กลุ่มท่องเที่ยว, นวดสปาแผนไทย, Supply Chain และ Homestay
ดอกเบี้ย 3.99%

5.Soft Loan ฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย วงเงิน 10,000 ล้านบาท คงเหลือ 7,800 ล้านบาท

สถาบันการเงินปล่อยให้กับผู้ประกอบการวงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และ Supply Chain
ดอกเบี้ย 2% ต่อปี

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co