ศบค.มท สั่ง ผู้ว่า ยกระดับ คุมเข้ม ลักลอบ เข้าเมือง ผิดกฎหมาย

ศบค.มท. สั่ง ผู้ว่า เป็นการด่วน ให้เพิ่มความเข้มงวด คุมเข้ม ลักลอบเข้าเมือง ผิดกฎหมาย

ยกระดับการป้องกันการลักลอบเข้าเมือง เพิ่มขึ้น ล่าสุด นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามออกคำสั่งด่วนที่สุด ให้กับ ผู้ว่า ทุกจังหวัด โดยเฉพาะ จังหวัดที่มีพื้นที่ ติดต่อแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ให้กวดขันในการเฝ้าระวัง การลักลอบเข้าเมืองอย่างเข้มงวด และให้สั่ง เอกชน ห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

ภาพจาก แฟนเพจเฟซบุ๊ก กระทรวงมหาดไทย PR


และให้ทำความร่วมมือในการทำงานกับ หน่วยงานฝ่ายความมั่นคง สกัดการลักลอบเข้าเมือง ให้มีความเข้มงวดมากขึ้น โดยให้ยึดถือตามมติ การประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศปก.ศบค.) ในการทำงาน

ภาพจาก แฟนเพจเฟซบุ๊ก กระทรวงมหาดไทย PR