คลัง เสนอ ครม. อนุมิติเงินเยียวยา โควิด โครงการ เราชนะ

คลัง เสนอ ที่ประชุม ครม.อนุมัติ 2.1 แสนล้าน เงินเยียวยา โควิด ในส่วนมาตรการ เราชนะ จ่ายเดือนละ 3,500 บาท รวม 2 เดือน รวม 31 ล้านคน
คลัง เสนอ ครม. อนุมิติเงินเยียวยา โควิด โครงการ เราชนะ

จับตาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ เนื่องจากในการประชุมครั้งนี้นั้น ทางกระทรวงการคลัง โดยที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะมีการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เรื่องโครงการเราชนะ ที่จะมอบเงินเยียวโควิดให้กับประชาชน เดือนละ 3,500 จำนวน 2 เดือน สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ที่คาดการรืในการได้รับการเยียวยานั้น จะมีประมาณ 30-35 ล้านคน และใช้กรอบวงเงินเยียวยาเบื้องต้นรอบนี้ ประมาณ 2.1 แสนล้านบาท

และในเวลา 14.30 น. หลังการประชุม ครม.แล้ว นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะมีการแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา ซึ่งจะเป็นการชี้แจงรายละเอียด วิธีการลงทะเบียน วันเปิดรับลงทะเบียน และวิธีการแจกเงินให้ได้รับทราบอย่างทางการอีกครั้ง

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co