ชลบุรี สั่งงดเข้า - ออก เกาะสีชัง ไม่มีกำหนด

ผู้ว่าฯ ชลบุรี สั่งงดเข้า - ออก เกาะสีชัง ไม่มีกำหนด จนกว่า โควิด จะ คลี่คลาย
ชลบุรี สั่งงดเข้า - ออก เกาะสีชัง ไม่มีกำหนด

(20 มกราคม 2564) นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 5/2564 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 แก้ไขข้อความในข้อ 3 ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 2/2564 ลว.6 ม.ค. 2564

ภาพจากอีจัน


เป็น "งดการเดินทาง ไป-มา ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสีชังตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยให้เจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดชลบุรี กำหนดมาตรการสำหรับผู้ประกอบการเรือทุกประเภท และให้นายอำเภอเกาะสีชังกำหนดมาตรการในการตรวจคัดกรองบุคคลที่เดินทาง ไป-มา ในพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง ให้สอดคล้องและรองรับกับมาตรการนี้"

ภาพจากอีจัน
ภาพจาก : www.kohsichang.go.th
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co