เจ้าหน้าที่ชุดเหยี่ยวดงตรวจสอบพัสดุไปรษณีย์ พบซากสัตว์ป่าอื้อ 3หีบ

เจ้าหน้าที่ชุดเหยี่ยวดงตรวจสอบพัสดุไปรษณีย์ พบซากสัตว์ป่าอื้อ 3หีบ

เมื่อวานนี้ 5 มิ.ย. 2562 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานดอนเมือง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า และเจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ ร่วมกันเปิดตรวจสอบพัสดุไปรษณีย์ เพื่อตรวจพิสูจน์และจำแนกซากสัตว์ป่า จำนวน 3 หีบห่อ บริเวณสำนักงานส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ผลการตรวจสอบ พบว่า หีบห่อที่ 1 เป็นเขาสัตว์พร้อมกะโหลก แกะจาค็อบ หรือแกะสี่เขา (Ovis ories) จำนวน 1 หัว,หีบห่อที่ 2 เป็น เขี้ยวหมูป่า (Sus scrofa) จำนวน 4 ชิ้น,หีบห่อที่3 เป็น เขากวางฟอลโลว์(Dama dama)พร้อมกะโหลก จำนวน 1 หัว
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
เบื้องต้นผลการพิจารณาของคณะเจ้าหน้าที่ พบว่า
1.ไม่เป็นสัตว์ป่า ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
2.เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 มาตรา 31 ฐานนำเข้าซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต
3.เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 มาตรา 61, 244 ,166 ,167, 252 ฐานนำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงข้อจำกัดหรือข้อห้าม
ทั้งนี้คณะเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดซากสัตว์ ทั้งหมด และส่งมอบให้กรมปศุสัตว์ ดำเนินการตามระเบียบและกฎหมาย ต่อไป
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co