ผอ.ไอเดียแจ๋ว!!! จัดงานไหว้ครูด้วยต้นไม้

ผอ.ไอเดียแจ๋ว!!! จัดงานไหว้ครูด้วยต้นไม้

เมื่อวันที่ 30 พ.ค.62 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านละหานค่าย ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูขึ้น
แต่ไหว้ครูที่โรงเรียนนี้ พานไหว้ครูไม่ต้องมี พวงมาลัยก็ไม่ต้องเอามา
เพียงแค่นักเรียน เอาต้นไม้มาคนละ 1 ต้น คุณครูก็ปลื้มใจแล้ว

ภาพจากอีจัน


โดยหลังจากทำกิจกรรมไหว้ครูเรียบร้อยแล้ว คุณครูก็จะพานักเรียนไปปลูกต้นไม้ ในพื้นที่โรงเรียน เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม
ซึ่งถือเป็นการปลูกฝังใหนักเรียนรักษ์ธรรมชาติไปด้วยตัวอีกด้วย

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน


ไอเดีย ไหว้ครูด้วยต้นไม้ นี้ โรงเรียนบ้านละหานค่าย จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 แล้ว จากความคิดของ นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหานค่าย ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน คณะครู ตาม โครงการปลูกป่าบูชาครู

ภาพจากอีจัน
บรรยากาศรอบๆ โรงเรียนบ้านละหานค่าย ต้องร่มรื่นมากๆแน่เลย เพราะคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันขนาดนี้
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co