TTM+ 2019 เดินหน้าชูเมืองรอง พร้อมกระตุ้นรายได้ กว่า 2,500 ล้านบาท

TTM+ 2019 เดินหน้าชูเมืองรอง พร้อมกระตุ้นรายได้ กว่า 2,500 ล้านบาท

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าชูเมืองรอง จัดงาน Thailand Travel Mart Plus 2019 (TTM+ 2019) ร่วมกับพันธมิตร เมื่อวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 ที่ โอเชี่ยนมารีน่ายอร์ชคลับ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีคุณธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในงานแถลงข่าว

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
โดยงานในปีนี้ตกแต่งด้วยธีมชุมชนและธีมเมืองรอง โดยมีผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้งใน และ ต่างประเทศกว่า 700 ราย เจรจาแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสินค้าและบริการ เสวนาด้านท่องเที่ยวเมืองรอง พร้อมกระตุ้นรายได้ กว่า 2,500 ล้านบาท โดยมีสื่อจาก 26 ประเทศให้ความสนใจกับกิจกรรมในครั้งนี้
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ซึ่งทาง คุณธเนศวร์ เพชรสุวรรณ ได้บรรยายสรุปให้กับแขกที่มาได้รับทรายว่า “หลายๆ จังหวัดที่เป็นเมืองรองปัจจุบันได้รับการนำเสนอขาย และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางกับนักท่องเที่ยวมากแล้ว ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงราย จังหวัดสุโขทัย จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดน่านเป็นต้น ในปีนี้ก็มีการพูดถึงจังหวัดพัทลุง จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปางเพิ่มขึ้นด้วย อีกเรื่องที่เราอยากพูดให้ชัด คือการเติบโตในการท่องเที่ยวของไทยนั้น ในแง่ของเชิงจำนวนอาจจะไม่ใช่เป้าหมายในเชิงคุณภาพอีกต่อไป เราให้ความสำคัญในเรื่องของรายได้ที่จะกระจายตัวไปยังเมืองรองและชาวบ้านอย่างแท้จริง เพราะฉนั้นเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ที่จะทำให้แหล่งท่องเที่ยวทั้งหลายสามารถรับนักท่องเที่ยวได้ด้วย และก็ยังคงอยู่ในสภาพที่สวยงามด้วย นี่คือแนวทางหลักๆ ที่เราจะใช้ส่งเสริมการขายในงาน TTM+ ในครั้งนี้” พร้อมทั้งเน้นยำเรื่องการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ว่าต้องรับผิดชอบทั้ง 2 ฝ่าย นักท่องเที่ยวก็ต้องรับผิดชอบว่าเขาจะไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ จะไม่ไปฉวยไปทำลายความงดงามทางธรรมชาติ ตามแหล่งท่องเที่ยวที่เขาไปเยือน ในส่วนของเจ้าของบ้านก็เช่นเดียวกัน ก็จะต้องดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้มีความงดงามมากที่สุด
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจันนอกจากนี้ภายในงานยังมี “TTM+ Talk” กิจกรรมเสวนา ภายใต้แนวคิด “Making the World a Better Place Through Travel” หรือ “มองบริบทรอบตัว ปรับเพื่อเปลี่ยน สู่การพัฒนาสังคมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และทำให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้น” โดยนักพูด นักคิด นักธุรกิจในแวดวงการท่องเที่ยว ดีไซน์ และ แบรนด์ อาหารและเครื่องดื่ม และสื่อมวลชนรวม 10 ท่าน มาให้ความรู้ใน 10 หัวข้อที่แตกต่างกัน

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
กิจกรรมหลักเป็นการเจรจาธุรกิจ โดย ททท. เปิดเวทีให้ผู้ประกอบการจากในประเทศไทย และ กลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงนำเสนอและเจรจาธุรกิจแหล่งท่องเที่ยวและบริการการท่องเที่ยวใหม่แก่ผู้ซื้อจากทั่วโลกที่เข้าร่วมงาน ที่มีเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.47 จากการจัดงานปีที่ผ่านมา แบ่งสัดส่วนเป็นภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง ร้อยละ 38.24 ภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ ร้อยละ 27.06 ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ร้อยละ 22.94 และภูมิภาคอเมริกา ร้อยละ 11.76 พร้อมทั้งมีการ Showcase สินค้าต่างๆ ของเมืองรอง
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ททท. ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดให้งาน TTM+ 2019 เป็น Plastic Free Event รณรงค์ลดการใช้พลาสติก พร้อมนำแนวคิด 3R (Reduce Reuse Recycle) มาประยุกต์ใช้กับทุกกิจกรรมตลอดงาน เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม และกิจกรรมทัศนศึกษาเชื่อมโยงเส้นทางเมืองหลัก-เมืองรอง และประเทศในกลุ่ม AEC รวมถึงเชิญสื่อมวลชนจากต่างประเทศ จำนวน 71 ราย และสื่อในประเทศกว่า 50 ราย ร่วมเผยแพร่การจัดงานฯ และแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกด้วย
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co