จับตา! 3 โรคระบาดปี 67 โควิด-ไข้เลือดออก-ไข้หวัดใหญ่

กรมควบคุมโรค คาดการณ์ 3 โรคที่จะระบาดปี 2567 โควิด-ไข้เลือดออก-ไข้หวัดใหญ่

แม้จะเพิ่งก้าวเข้าสู่ปี 2567 ได้ไม่กี่วัน แต่การเฝ้าระวังโรคที่จะระบาดเป็นสิ่งที่จำเป็น

โดยปี 2567 กรมควบคุมโรคคาดการณ์โรคที่จะระบาดในปีนี้ไว้ 3 โรค ได้แก่

โรคโควิด 19 เนื่องจากมีการกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง แม้ประชาชนส่วนใหญ่จะมีภูมิคุ้มกันและสามารถลดความรุนแรงเมื่อติดเชื้อ แต่ต้องเฝ้าระวังในกลุ่มเปราะบาง 608 เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไตวายเรื้อรัง โรคอ้วน มะเร็ง และหญิงตั้งครรภ์ ที่ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยปี 66 พบผู้ป่วย 652,868 คน เสียชีวิต 848 คน จึงได้มีการคาดการณ์ว่าปี 2567 จะพบผู้ป่วยประมาณ 649,520 คน

โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคระบบทางเดินหายใจเช่นเดียวกันกับโรคโควิด 19 มีความรุนแรงสามารถทำให้เสียชีวิตได้เช่นกัน ซึ่งประชาชนสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนโควิดได้พร้อมกันปีละ 1 ครั้ง ข้อมูลสถานการณ์ในปี 66 พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่  460,325 คน เสียชีวิต 29 คน และคาดการณ์ว่าในปี 67 จะพบผู้ป่วยประมาณ 346,110 คน

โรคไข้เลือดออก มียุงลายเป็นพาหะ โดยในปี 66 พบผู้ป่วยทั้งหมด 156,097 คน เสียชีวิต 187 คน และคาดการณ์ว่าในปี 67 จะพบผู้ป่วยประมาณ 276,945 คน เสียชีวิต 280 คน ดังนั้นประชาชนทุกคนต้องช่วยกันเก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บภาชนะให้สะอาดเรียบร้อย ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย

นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า นอกจาก 3 โรค ที่คาดการณ์ว่าจะเกิดการระบาดขึ้นแล้ว กรมควบคุมโรคยังคงเฝ้าระวังโรคที่มีโอกาสเกิดการระบาดและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 12 โรค ดังนี้ 1.โรคมือเท้าปาก  2.โรคหัด  3.โรคฝีดาษวานร  4.โรคเมลิออยโดสิส (ไข้ดิน)  5.โรคไข้ฉี่หนู  6.โรคไข้หูดับ  7.โรคไวรัสซิกา  8.โรคชิคุนกุนยา (ไข้ปวดข้อยุงลาย)  9.โรคซิฟิลิส  10.โรคหนองใน  11.โรคเอดส์ และ 12.โรควัณโรค

รู้แบบนี้แล้วดูแลสุขภาพกันให้แข็งแรงและลดโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อกันนะคะ

คลิปอีจันแนะนำ

คลิปโซเชียล ทำได้มั้ย? 700 บาท อยู่ให้ได้ 1 เดือน