จับ 4 เขมร ลอบตัดไม้มะค่าโมงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม

จับ 4 เขมร ลอบตัดไม้มะค่าโมงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม

23 มิถุนายน 2562 อุทยานเห่งชาติภูจองนายอย ได้ประสานแผนงานร่วมกันกับ ขสป.ยอดโดม ตามผลการบินตรวจพบการทำไม้แปรรูปกระจัดกระจาย ตามแนวลำห้วยเดื่อ จำนวน 5 ต้น ในพื้นที่ ขสป.ยอดโดม ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

ภาพจากอีจัน
จากนั้นเมื่อเวลา 01.30 น. ได้ตรวจยึดจับกุมราษฎรชาวกัมพูชา จำนวน 4 คน บริเวณป่าห้วยเดื่อ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม และในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายลำโดมใหญ่
1.นายรัน ซก อายุ 33 ปี
2.นายเชือน ปุ๊ก อายุ 25 ปี
3.นายเรือน เนือง อายุ 23 ปี
4.นายราง ซอมกุง อายุ 21 ปี
พร้อมของกลาง ไม้มะค่าโมงแปรรูป จำนวน 6 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.46 ม. เลื่อยโซ่ยนต์ ยี่ห้อสติล หมายเลขเครื่อง ลบเลือน พร้อมบาร์และโซ่ 1 เครื่อง น้ำมันเบนซิน จำนวน 2 ลิตร น้ำมันดำ จำนวน 1 ลิตร ขวาน จำนวน 1 เล่ม ไฟฉาย จำนวน 3 อัน ตลับเมตร จำนวน 1 อัน ไขควงชนิด 6 เหลี่ยม 3 อัน ลูกสูบ จำนวน 2 อัน บล็อก จำนวน 1 อัน ไขควง จำนวน 1 อัน และกุญแจปากตาย เบอร์ 10 จำนวน 1 อัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
พร้อมแจ้งข้อกล่าวหา ร่วมกัน ตัด โค่น หรือทำลายต้นไม้ หรือพฤกษชาติอื่น ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่, ร่วมกันทำไม้ หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่, ร่วมกันทำไม้ หรือทำอันตรายโดยประการใดๆ แก่ไม้หวงห้าม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่, ร่วมกันแปรรูปไม้ มีไม้หวงห้ามแปรรูป เกิน 0.20 ลบ.ม. ไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และมีไว้ครอบครองซึ่งไม้หวงห้าม อันยังมิได้แปรรูปโดย ไม่มีรอยดวงตรา ค่าภาคหลวง หรือรอยตรารัฐบาลขาย
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำเรื่องราวส่งพนักงานสอบสวน สภ.น้ำยืน อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ดำเนินคดีตามกฎหมาย
No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co