ไอเดียเจ๋ง! อ่างทองจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ลดภาวะโลกร้อน

ไอเดียเจ๋ง! อ่างทองจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ลดภาวะโลกร้อน

26 มิ.ย. 62 นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ลดภาวะโลกร้อน จังหวัดอ่างทองประจำปี 2562 ณ ศูนย์กายภาพบำบัดชุมชนเทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โดยจะนำเงินที่ได้ไปใช้สนับสนุนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นสำหรับศูนย์กายภาพบำบัดชุมชนทรัพย์สิน เทศบาลเมืองอ่างทอง

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ทั้งนี้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ เทศบาลเมืองทอง เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดอ่างทอง ทั้ง 7 อำเภอ โรงเรียนและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง รวมถึงประชาชน และเยาวชน มาร่วมกันบริจาคเพื่อลดปริมาณขยะ ลดภาวะโลกร้อน และมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยเฉพาะการนำขยะมารีไซเคิล
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
นายประมวล กล่าวว่า ขยะที่ไร้คุณค่าแต่ยังสามารถที่จะนำไปขายสร้างรายได้ให้ผู้คัดแยกขยะ เป็นการเพิ่มมูลค่าอีกทางหนึ่ง และกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ที่ช่วยในการลดภาวะปัญหาภาวะโลกร้อน การจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ลดขยะ ลดภาวะโลกร้อนจังหวัดอ่างทองในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เยาวชน เครือข่ายอาสาสมัคร และภาคประชาชน ในการร่วมมือกันคัดแยกขยะรีไซเคิลประเภทต่างๆ แล้วนำมาทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ถืองเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม นำมาซึ่งความสามัคคี
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน


อีกทั้งเงินที่ได้จากการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลในครั้งนี้ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ในการสมทบทุนจัดสร้างศูนย์กายภาพบำบัดชุมชนของเทศบาลเมืองอ่างทองต่อไป

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co