แห่หลวงพ่อพระใส #สงกรานต์หนองคาย

คนหนองคายนับหมื่น ร่วมแห่หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

สาธุ … แห่หลวงพ่อพระใส #สงกรานต์หนองคาย

วันนี้ (13 เมษายน 67) ชาวหนองคาย ชาวลาว และนักท่องเที่ยวนับหมื่น ร่วมอัญเชิญหลวงพ่อพระใสพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ลงจากพระอุโบสถวัดโพธิ์ชัย แห่รอบพระอุโบสถ ในเทศกาลสงกรานต์ ที่ จ.หนองคาย ประจำปี 2567

วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ประชาชนชาวหนองคาย ประกอบพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวหนองคาย ออกจากพระอุโบสถวัดโพธิ์ชัย แห่รอบพระอุโบสถ 3 รอบ ก่อนจะอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนราชรถ เป็นพระประธานนำขบวนพระพุทธรูปจากชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย แห่รอบเมืองให้ประชาชนชาวหนองคายและนักท่องเที่ยวได้สรงน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างใกล้ชิดในช่วงบ่าย

ซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติสืบทอดของชาวหนองคายมาช้านาน ถือว่าเป็นการเริ่มงานสงกรานต์ประจำปี โดยชาวหนองคาย ชาวลาวและนักท่องเที่ยวนับหมื่นคนมาร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น แสดงให้เห็นถึงพลังศรัทธาในองค์หลวงพ่อพระใส

หลังจากแห่รอบเมือง ก็จะอัญเชิญหลวงพ่อพระใสประทับที่ประทับชั่วคราว ด้านหน้าพระอุโบสถ วัดโพธิ์ชัย ระหว่างวันที่ 13 – 17 เม.ย.67 ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สรงน้ำอย่างใกล้ชิด และจะประกอบพิธีอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนพระอุโบสถเช่นเดิม ในวันที่ 18 เม.ย.67 ถือเป็นการปิดงานมหาสงกรานต์อีสานหนองคาย