ครม.ไฟเขียว อนุมัติ มียาบ้า 1 เม็ด ถือเป็นผู้เสพ

นายกรัฐมนตรี เผย ครม. มีมติอนุมัติร่างกฎกระทรวงสาธารณสุข กำหนดปริมาณครอบครองยาบ้า 1 เม็ด ไอซ์ ไม่เกิน 1 หน่วย เป็นผู้เสพ

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ นายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน ได้สั่งการให้ กระทรวงสาธารณสุข แก้กฎกระทรวง กรณีมียาบ้า 1 เม็ด ให้ถือว่ามีความผิด โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับเรื่องดังกล่าวพร้อมนำเข้าที่ประชุม เพื่อทบทวนกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ 

ล่าสุด วันนี้ 11 มิ.ย. 67  ณ บริเวณโถงกลาง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอร่างกฎหมายเพิ่มปริมาณให้โทษกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีในครอบครองเพื่อเสพ

โดยสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ยาบ้า ยาไอซ์ ที่ให้สันนิษฐานว่ามีในครอบครองเพื่อเสพ กำหนดให้มีปริมาณแอมเฟตามีน ยาบ้า มีปริมาณไม่เกิน 1 หน่วยการใช้ หรือหนักสุทธิไม่เกิน 100 มิลลิกรัม เดิมมีกำหนดไว้ไม่เกิน 5 เม็ด หรือปริมาณ 500 มิลลิกรัม  และกำหนดให้ปริมาณแอมเฟตามีน ยาไอซ์ มีปริมาณไม่เกิน 1 หน่วย 

ทั้งนี้ จะมีการส่งเรื่องให้สํานักงานกฤษฎีกาทำการตรวจสอบความชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง