ดีเอสไอ เปิด 17 ตู้คอนเทนเนอร์ ซุกหมูเถื่อน 460 ตัน-ไม่มีเจ้าของ

ดีเอสไอ ร่วมกับ ศุลกากร-แหลมฉบัง เปิด 17 ตู้คอนเทนเนอร์ไม่มีเจ้าของ พบซากสัตว์ไม่ขออนุญาตนำเข้ากว่า 460 ตัน เร่งสอบสวนหาเจ้าของ

หมูเถื่อนยังมีให้เห็นต่อเนื่อง ทะลักเข้าประเทศไม่หยุด

ล่าสุดเมื่อวันที่ 4 มิ.ย.67 พันตำรวจตรี ณฐพล ดิษยธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับ 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมศุลกากร กรมปศุสัตว์ กรมประมง พร้อมด้วยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ลงพื้นที่ทำการตรวจสอบตู้สินค้าที่ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับการลักลอบนำเข้าสินค้าประเภทซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

สืบเนื่องจาก กรมศุลกากร โดยสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ได้ทำการสำรวจของค้างบัญชีเรืออยู่ในอารักขาของศุลกากรเกินกำหนดเวลา 30 วัน ที่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดมาแสดงความเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้มีสิทธิ เพื่อให้มีการชำระอากรหรือวางประกันค่าอากรภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

อธิบดีกรมศุลกากร จึงได้มอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรร้องทุกข์กล่าวโทษ ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษให้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดฐาน หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียอากร โดยเจตนาจะฉ้ออากร ที่ต้องเสียสำหรับของนั้นๆ พบว่าสินค้าจำนวน 16 ตู้คอนเทนเนอร์ ที่แสดงรายการนำเข้าเป็นสินค้าประเภทสุกร เนื้อสุกรและเครื่องในสุกรแช่แข็ง ไม่มีหลักฐานการขออนุญาตนำเข้าจากกรมปศุสัตว์ และยังพบว่าสินค้าบางรายการโดยเจตนาสำแดงข้อมูลรายการในใบขนสินค้าเป็นเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงอากรและหลีกเลี่ยงข้อจำกัด

จากการเปิดตู้สินค้าจำนวน 16 ตู้คอนเทนเนอร์ และตรวจพบเพิ่มเติมอีก จำนวน 1 ตู้คอนเทนเนอร์ รวมเป็นจำนวน 17 ตู้คอนเทนเนอร์ พบว่าเป็น สินค้าประเภทสุกร เนื้อสุกร และเครื่องในสุกรแช่แข็ง น้ำหนักรวมประมาณ 460 ตัน คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จะได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีกับผู้นำเข้าสินค้าดังกล่าวตามที่กรมศุลกากรได้ทำการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อไป