ผู้ประกอบการเหล้า-เบียร์ ค้านฉลากน่ากลัว หวั่นกระทบผู้ค้ารายย่อย

ผู้ประกอบการเหล้า-เบียร์ ยื่นหนังสือค้านฉลากน่ากลัว หลัง กรมควบคุมโรคออกร่างกฎหมายดังกล่าว หวั่นกระทบผู้ค้ารายย่อย ชี้ขัดต่อนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐ

จากกรณีที่ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำ ร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ฉลาก พร้อมทั้งข้อความคำเตือน สำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้า พ.ศ. … ที่อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 (1) แห่ง พ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยมีผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากประกาศดังกล่าวนี้เป็นจำนวนมาก อาทิ ผู้ประกอบธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวบริการ อาหารและเครื่องดื่ม ร้านอาหาร และโรงแรมที่พัก ต่างออกมาคัดค้านและแสดงความไม่เห็นด้วย เนื่องจากไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และนโยบายรัฐที่ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยว รวมถึงเรื่องส่งเสริมการ แข่งขันของผู้ประกอบการรายย่อย และระดับชุมชนนั้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 67 ตัวแทนผู้ประกอบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นำโดย นายเจริญ เจริญชัย อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนราชมงคลธัญบุรี ได้เดินทางมาที่รัฐสภา เพื่อยื่นหนังสือคัดค้านร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ฉลาก พร้อมทั้งข้อความคำเตือน สำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้า พ.ศ. … ที่บังคับให้ต้องปิดรูปภาพและข้อความคำเตือน ที่มีลักษณะเป็นภาพถ่ายแสดงความรุนแรง ลงบนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30% หรือ 50% ของพื้นผิวบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมี นายสิทธิพล วิบูลย์ธนากุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.) การพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ นพ.ทศพร เสรีรักษ์ สส.แพร่ พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร และนายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สส.กทม. พรรคก้าวไกล รับยื่นหนังสือ

นายเจริญ เปิดเผยว่า การดำเนินการดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นว่าหน่วยราชการไม่ได้สนใจประชาชนและผู้ประกอบการว่าจะได้รับผลกระทบอย่างไร ที่ประกาศผลักดันนโยบายสุดโต่ง เป็นการโยนหินถามทาง และจะทำให้ผู้ผลิตที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์หายไปกว่าครึ่งหนึ่ง เพราะต้องทำฉลากพิมพ์ 4 สีใหม่ เพื่อติดลงบรรจุภัณฑ์ ดังนั้น ตนจึงมายื่นหนังสือถึงคณะ กมธ.เศรษฐกิจฯ เพื่อให้เชิญหน่วยงานราชการมาพูดคุย

ด้าน นายเท่าพิภพ สส.พรรคก้าวไกล กล่าวว่า เรื่องการติดฉลากเป็นรูปน่ากลัว เพื่อควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นประกาศของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กระทรวงสาธารณสุข ถือเป็นประเด็นสำคัญในสังคม ที่รับฟังความคิดเห็นอยู่ และกรณีที่มีโฆษกพรรคการเมือง และโฆษกของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรค บอกว่าตนบิดเบือนข้อมูลเรื่องนี้ ตนขอชี้แจงว่าหากไปดูตามมาตรา 26 ของ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข นั่งหัวโต๊ะ จะหาว่าตนบิดเบือนได้อย่างไรก็ไม่ทราบ ดังนั้นอยากให้มีวุฒิภาวะหน่อย อย่างไรก็ตาม ตนยังชื่นใจ ที่มี นพ.ทศพร มาด้วย มีตัวแทนทั้ง 2 ฟากฝั่งของการเมือง ฝ่ายค้านและรัฐบาล จึงน่าจะมีข้อสรุปที่ดีไปพิจารณา
เบื้องต้นได้ยินว่าเรื่องการติดฉลากนี้จะไม่ผ่าน ก็ถือเป็นเรื่องที่ดี

นพ.ชลน่าน ดูแลกำกับข้าราชการได้ดีแค่ไหน การปรับคณะรัฐมนตรีก็ใกล้เข้ามาแล้ว ซึ่งเดือนหน้าจะมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าสภา ตนและพรรคก้าวไกล ได้เสนอร่างยกเลิกร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับนี้ ตนคิดว่าข้าราชการออกกฎ ใช้กฎหมายเอง เป็นเรื่องไม่ถูกต้องตามหลักนิติรัฐ นิติธรรม ดังนั้นถ้ารัฐมนตรีที่เป็นเจ้ากระทรวงเอง มีความรับผิดชอบ มาจากการเลือกตั้ง มาจากฝั่งการเมือง ต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ นายเท่าพิภพ กล่าว

ส่วน นายสิทธิพล กล่าวว่า เรื่องนี้อย่างน้อยกระทบ 3 มิติ คือ กระทบการสร้างงาน สร้างรายได้ในธุรกิจกลางคืน กระทบธุรกิจระดับชุมชน เป็นการกีดกันในการเสนอสินค้า และกระทบกับซอฟต์พาวเวอร์ที่รัฐบาลกำลังผลักดัน ขณะที่ นพ.ทศพล กล่าวว่า การพัฒนาเศรษฐกิจและการดูแลสุขภาพจะต้องสมดุลกัน ดังนั้น ตนขออนุญาตร่วมทำงานเรื่องนี้กับคณะ
กมธ.เศรษฐกิจฯ ต่อไป

อย่างไรก็ตาม นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้เปิดเผยผ่านรายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ถึงประเด็นนี้ว่า “ตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นเพียงขั้นต้น ลำดับแรก พ.ร.บ. แอลกอฮอล์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งจะต้องมีการออกกฎหมายลูก แต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการออกกฎหมายลูกตามมาตรา 26 (1) มาให้ครบเกี่ยวกับคำเตือน ฉลากบรรจุภัณฑ์ตามมา ซึ่งจะต้องมีตัวแทนด้านต่างๆ เข้ามาเป็นอนุกรรมการร่างกฎหมายดังกล่าว ส่วนเหตุที่มีการออกกฎหมายดังกล่าวเนื่องจากต้องการเตือนนักดื่มเกี่ยวกับอันตราย ก็มีการเสนอความคิดว่าจะทำอย่างไรดี ทำแบบซองบุหรี่ดีไหม ซึ่งก็มีกรรมการที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย นี่จึงเป็นเพียงแค่ขั้นตอนเริ่มแรกเท่านั้นยังไม่ได้มีข้อสรุป”