สธ. เผาทำลายยาเสพติด ล็อตโหฬารในวันต่อต้านยาเสพติดโลก มูลค่า 2 หมื่นล้าน

สธ. เผาทำลายยาเสพติด ล็อตโหฬารในวันต่อต้านยาเสพติดโลก มูลค่า 2 หมื่นล้าน


วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เมื่อเวลา 10.00 น. ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามาเป็นประธานในพิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของการครั้งที่ 49 ประจำปี 2562 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
โดยมี ทูตานุทูต ผู้บริหารจากทุกส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพบกนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน
เนื่องด้วยยาเสพติดให้โทษของกลางที่เผาทำลาย ประกอบด้วย ยาเสพติดให้โทษของกลางที่คลังยาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจำนวน 16,467 กิโลกรัม จาก 6,910 คดี มูลค่ากว่า 20,047 ล้านบาท ได้แก่ เมทแอมเฟตามีน แอมเฟตามีน หรือยาบ้าน้ำหนักกว่า 12,369 กิโลกรัม ประมาณ 137 ล้านเม็ด
เมทแอมเฟตามีน หรือยาไอซ์น้ำหนักกว่า 3,443 กิโลกรัม น้ำหนักกว่า 143 กิโลกรัม
ยาอีหรือยาเลิฟน้ำหนักกว่า 14 กิโลกรัม โคคาอีนน้ำหนักกว่า 44 กิโลกรัม ฝิ่นน้ำหนักกว่า 258 กิโลกรัม
รวมทั้งวัตถุออกฤทธิ์อื่นๆ เช่น คีตามีน อัลปราโซแลม อีเฟดรีน และอื่นๆ ที่ไม่ใช่สารเสพติด เช่น โทลูอีน น้ำหนักรวมกว่า 193 โลกรัม
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน


นอกจากนี้ยังมีเมล็ดกัญชงจากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด จำนวนกว่า 16,499 กิโลกรัม ซึ่งของกลางทั้งหมดจะถูกเผาทำลายด้วยวิธีไพโรไลติก อินซิเนอะเรชั่น ที่อุณหภูมิสูงไม่ต่ำกว่า 850 องศาเซลเซียส ไม่ก่อให้เกิดมลพิษในอากาศและสิ่งแวดล้อม

โดยครั้งนี้ได้กำหนดวันเผาทำลายยาเสพติดให้โทษออกเป็น 2 วันคือวันที่ 26 มิถุนายน และวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

ส่วนสถิติการเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางตั้งแต่ปี 2520 ถึง 2562 รวม 49 ครั้ง มีน้ำหนักรวมกว่า 145, 243 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 2,017,390 บาท มากที่สุด ได้แก่ เมทแอมเฟตามีน และแอมเฟตามีน 90,521 กิโลกรัม รองลงมาฝิ่นและอื่นๆ 29,258 กิโลกรัม เฮโรอีน กว่า 25,270 กิโลกรัม และเอ็คซ์ตาซี่ จำนวนกว่า 193 กิโลกรัม

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน


โดยเฉพาะในด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโดยให้ความสำคัญในการป้องกันไม่ให้กลับมาเสพซ้ำ ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ตั้งเป้านำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัด 219,275 คน แบ่งเป็นระบบสมัครใจ 136,725 คนบังคับบำบัด 5,650 คน ต้องโทษ 26,000 คน

ผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 18 มิถุนายน 2562 นำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดแล้ว 133,962 คน คิดเป็นร้อยละ 61.09 ระบบสมัครใจ 61,360 คน

ระบบบังคับบำบัด 58,864 คน และระบบต้องโทษ 13,738 คน โดยมีโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศกว่า 800 แห่งพร้อมระบบบำบัดรักษาที่ได้มาตรฐานสากล

ทั้งนี้ประชาชนสามารถปรึกษาได้ที่สายด่วนปรึกษาปัญหายาเสพติด 1655

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co