มูลนิธิปวีณาฯ สรุปสถิติเรื่องร้องทุกข์ปี2560

ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีแถลงสรุปสถิติเรื่องราวร้องทุกข์ ในปี 2560
มูลนิธิปวีณาฯ สรุปสถิติเรื่องร้องทุกข์ปี2560

มูลนิธิปวีณาฯ สรุปสถิติเรื่องร้องทุกข์ปี2560

ภาพจากอีจัน

วันที่ 25 ธ.ค.60 ที่มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี มีการแถลงสรุปสถิติเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเด็กและสตรี โดยมีนางปวีณา หงกสุล เป็นประธานมูลนิธิฯ กล่าวว่ามูลนิธิปวีณาฯ ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี 2542 ปัจจุบันเข้าสู่ปี่ที่ 19 และได้รับเรื่องร้องเรียนทั้ง 129,885 ราย ในส่วนของปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 19 ธันวาคม 2560 มีเรื่องร้องเรียนมาที่มูลนิธิทั้งหมด 8,567 เรื่อง แบ่งเรื่องราวออกเป็น 13 ประเภทดังนี้

1.ข่มขืน/อนาจาร 612 ราย 2.ล่อล่วง /ค้าประเวณี/ค้ามนุษย์ 123 ราย 3.ทารุณกรรม/ทำร้ายร่างกาย/กักขัง 836 ราย 4.คนหาย 228 ราย 5.คนเร่ร่อน/พลัดหลง 49 ราย 6.แรงงานไม่เป็นธรรม 43 ราย 7.ปัญหาครอบครัว 1,950 ราย 8.ขอความเป็นธณรม 399 ราย 9.แชท/อินเตอร์เน็ต 215 ราย 10.ขอความอนุเคราะห์ 1,066 ราย 11.ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและบริการสาธารณสุข 107 ราย 12.ปัญหาอื่นๆ 880 ราย 13.ปรึกษาทางโทรศัพท์ 2,059 ราย

ภาพจากอีจัน

ปัญหาที่ทางมูลนิธิให้ความสำคัญ จะมี 4 ประเภทที่ต้องเข้าให้ความช่วยเหลือในทันที่เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์คือ

1.ข่มขืนกระทำชำเรา สถิติของผู้กระทำผิด คือ 1.คนรู้จัก(เช่น คนข้างบ้าน เพื่อน ฯลฯ) 258 ราย 2.ญาติ 68 ราย 3.พ่อเลี้ยง 59 ราย 4.พ่อแท้ๆ 24 ราย 5.ครู 17 ราย 6.อื่นๆ 185 ราย

ผู้ถูกกระทำที่อายุน้องสุดคือเด็กอายุ 5 ปี ส่วนผู้ถูกกระทำที่อายุมากสุดคือ 74 ปี จังหวัดที่เกิดเหตุข่มขื่นมากที่สุด 1.กรุงเทพมหานคร 91 ราย 2.ปทุมธานี 43 ราย 3.ชลบุรี 28 ราย 4.นครราชสีมา 20 ราย 5. สมุทรปราการ 17 ราย และพื้นที่อื่นๆรวมแล้ว 412 ราย

2.ทารุณกรรม/กักขัง สถิติสูงสุดของผู้กระทำผิด คือ 1.สามี/แฟน 268 ราย 2.พ่อ/แม่ 118 ราย 3.ญาติ 76 ราย 4.คนข้างบ้าน/คนรู้จัก 64 ราย 5.พ่อ แม่เลี้ยง 39 ราย และอื่นๆ 271 ราย อาทิ เช่น ครูตีเด็กนักเรียน คู่อริ นายจ้าง)

ผู้ถูกกระทำอายุน้อยสุดคือ เด็กแรกเกิด และผู้ถูกกระทำอายุมากสุดคือ 84 ปี จังหวัดที่พบการทารุณมากที่สุดคือ 1.กรุงเทพฯ 147 ราย 2.ปทุมธานี 43 ราย 3.ชลบุรี 33 ราย 4.สมุทรปราการ 26 ราย 5.นนทบุรี 25 รายและอื่นๆ 562 ราย

ภาพจากอีจัน


3.ค้ามนุษย์/ค้าประเวณี โดยแยกประเภทเป็นในประเทศและต่างประเทศ

ในประเทศไทย มีจำนวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.63 ของประเภทค้ามนุษย์/ค้าประเวณีทั้งหมด โดยผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออายุ 15 ปี ทั้ง 2 ราย ถูกหลอกบังคับค้าประเวณีในพื้นที่ จ.นครราชสีมา และ จ.พระนครศรีอยุธยา

ส่วนต่างประเทศ มีจำนวน 121 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.37 ของประเภทค้ามนุษย์/ค้าประเวณีทั้งหมด

ประเทศที่มีคนไทยถูกหลอกไปค้าประเวณีมากที่สุดคือ 1.ราชอาณาจักรบาห์เรน 50 ราย 2.สหพันธรัฐมาเลเซีย 26 ราย 3.รัฐสุลต่านโอมาน 12 ราย

ภูมิลำเนาของหญิงไทยที่ถูกหลอกไปค้าประเวณีมากเป็นอันดับต้นๆคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 35 ราย ภาคกลาง 23 ราย และกรุงเทพมหานคร 13 ราย

ภาพจากอีจัน
4.ปัญหาครอบครัว
ปัญหาการแย่งบุตร 526 ราย ฟ้องเรียกค่าเลี้ยงบุตร 297 ราย หย่าร้าง 221 ราย ทำร้ายกันในครอบครัว 156 ราย ท้องแล้วไม่รับผิดชอบ 141 ราย คนในครอบครัวติดสุรายาเสพติด 46 ราย เมื่อเปรียบเทียบปัญหาครอบครัวตั้งแต่ปี 2559 จน ถึงปี 2560 ถือว่ามากในปี 2559 มีผู้มาร้องเรียน 1,603 ราย ปี 2559 1,950 ราย 
ภาพจากอีจัน

ทั้งนี้ นางปวีณา กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณหน่วยงานรัฐที่อำนวยความสะดวกในการดำเนินการและขอบขอบคุณประชาชนที่ส่งข้อมูลมาทั้งทางไลน์หรือโทรมาที่ 1134 ซึ่งข้อมูลที่ได้นั้นมาจากผู้ที่เป็นผลเมืองดีที่แท้จริง และสุดท้ายก็ขอบขอบคุณสื่อมวลชนที่คอยเป็นกระบอกประชาสัมพันธ์ให้คนทั้งประเทศได้รับรู้ว่าปัญหาสังคมมันไปทิศทางไหนแล้ววันนี้เป็นอย่างสังคมต้องดูแลเยียวยา ป้องกับให้กับลูกหลานเราอย่างไร

ขอบคุณภาพจาก เพจเฟซบุ๊ก มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co