ตำรวจภูธร จ.ฉะเชิงเทรา แถลงข่าวยึด จยย. เด็กแว้น พร้อมนำรถบดทำลายท่อรถ

ตำรวจภูธร จ.ฉะเชิงเทรา แถลงข่าวยึด จยย. เด็กแว้น พร้อมนำรถบดทำลายท่อรถ

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระงับยับยั้งหรือแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทาง หรือขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น การรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะหรือพฤติการณ์ที่น่าจะเป็นการนำไปสู่การแข่งรถในทาง อันเป็นการก่อความเดือดร้อนรำคาญ และเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม
พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทาง และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

5 ก.ค. 62 ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องปรามการแข่งรถในทาง (เด็กแว้น) ในห้วงวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562 ซึ่งทุก สภ.ได้ดำเนินการตรวจยึดรถจักรยานยนต์ ตามมาตรการดังกล่าว โดยมีผลการปฏิบัติรวมทั้งสิ้น 302 คัน แยกเป็นแต่ละ สภ. ดังนี้

1. สภ.เมืองฉะเชิงเทรา จำนวน 50 คัน
2. สภ.บางปะกง จำนวน 50 คัน
3. สภ.แสนภูดาษ จำนวน 20 คัน
4. สภ.บ้านโพธิ์ จำนวน 10 คัน
5. สภ.บางคล้า จำนวน 19 คัน
6. สภ.พนมสารคาม จำนวน 20 คัน
7. สภ.แปลงยาว จำนวน 20 คัน
8. สภ.ท่าตะเกียบ จำนวน 5 คัน
9. สภ.บางน้ำเปรี้ยว จำนวน 20 คัน
10. สภ.ฉิมพลี จำนวน 6 คัน
11. สภ.ราชสาสน์ จำนวน 5 คัน
12. สภ.บางขนาก จำนวน 5 คัน
13. สภ.วังคู จำนวน 5 คัน
14. สภ.คลองเขื่อน จำนวน 6 คัน
15. สภ.เขาหินซ้อน จำนวน 10 คัน
16. สภ.สนามชัยเขต จำนวน 20 คัน
17. สภ.สาวชะโงก จำนวน 5 คัน
18. สภ.หนองแหน จำนวน 6 คัน
19. กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา จำนวน 20 คัน

ภาพจากอีจัน


โดยแยกเป็นความผิดที่ทำการตรวจยึดดังนี้

1. เปลี่ยนแปลงสภาพรถ 156 คัน
2. ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน 44 คัน
3. ไม่พกพาสำเนาคู่มือรถ 62 คัน
4. อุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วน 35 คัน
5. ไม่มีใบอนุญาตขับรถ 4 คัน
6. ไม่แสดงเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี - คัน
7. ขับรถประมาทหวาดเสียว 1 คัน
8. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ จับกุมร้านจำหน่ายอะไหล่
อุปกรณ์ส่วนควบของรถไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตรวจสอบ 35 แห่ง
9. ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ 128 ท่อ

ภาพจากอีจัน


ข้อหาและอัตราโทษสำหรับความผิดที่เกี่ยวข้อง

1. ขับรถประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก ม.43(3),157 อัตราโทษปรับสูงสุด 1,000 บาท
2. ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก ม.43(8),157 อัตราโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือนปรับสูงสุด 10,000 บาท
3. เปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ (ดัดแปลงสภาพรถ) ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ ม.14, 60 อัตราโทษปรับสูงสุด 2,000 บาท
๔. ขับรถโดยไม่ได้รับอนุญาต ม.42, 66 อัตราโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท

ในส่วนของผู้ปกครองที่ปล่อยปละละเลยให้เด็กหรือเยาวชนออกมากระทำความผิด มีส่วนรับผิด ข้อหา บิดามารดาหรือผู้ปกครองสนับสนุนปล่อยปละละเลยให้เด็กหรือเยาวชนร่วมกลุ่มหรือมั่วสุม ให้แข่งรถในทาง ตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 ข้อ 2 อัตราโทษ
- ตักเตือนทำทัณฑ์บน หรือให้วางเงินประกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กหรือเยาวชนกระทำผิดอีก
- หากเด็กหรือเยาวชนกระทำผิดซ้ำอีก บิดามารดา หรือผู้ปกครอง ต้องระวางจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท และริบเงินประกัน

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน


ในส่วนของร้านซ่อม หรือตกแต่งรถ จะมีส่วนรับผิดในข้อหา ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้การแข่งรถในทาง โดยการผลิต ครอบครอง จำหน่าย ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 ข้อ 3 อัตราโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 20,000 บาท

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co