พระวิหารหอคำหลวง ไม้สักทองอายุ 200 ปี ทรุดโทรมหนัก วัดพันเตาสั่งปิดบูรณะครั้งใหญ่

พระวิหารหอคำหลวง ไม้สักทองอายุ 200 ปี ทรุดโทรมหนัก วัดพันเตาสั่งปิดบูรณะครั้งใหญ่

วัดพันเตา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ปิด "พระวิหารหอคำหลวง" วิหารไม้สักทองเก่าแก่ อายุกว่า 200 ปี เพื่อทำการบูรณะซ่อมแซมนาน 7 เดือน หลังมีสภาพทรุดโทรม หลังคารั่ว เสาไม้สักโครงสร้างถูกปลวกกัดกินจนเป็นโพรงด้านใน
ปั้นลมหลังคานาคสามเศียร ถูกแมลงกัดกินได้รับความเสียหาย ส่วนพระพุทธรูปพระเจ้าปันเต้า องค์พระประธาน ขนาดหน้าตัก 2 เมตร สูง 4 เมตร พระพักตร์มีรอยแตกร้าว

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน


พระวีรภัทร วิสุทธิเมธี เลขาเจ้าคณะตำบลพระสิงห์ เขต 2 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ บอกว่า ทางวัดได้รับงบประมาณ จากกรมศิลปากรจำนวน 2 ล้าน 8 แสนบาทเศษ ในการบูรณซ่อมแซมโครงสร้างและหลังคาพระวิหาร มีความยาว 21 เมตร กว้าง 11 เมตร สูง 14 เมตร ใช้เวลาบูรณะประมาณ 7 เดือน ให้อยู่ในสภาพแข็งแรง งดงามตามเดิม

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

ความเป็นมาของ “พระวิหารหอคำหลวง” ตามคำบอกเล่าของชาวบ้าน

วิหารลายคำ ถือเป็นสถาปัตยกรรมโบราณล้านนาอันทรงคุณค่า สร้างจากไม้สักทองทั้งหลัง อายุราว 200 ปี เดิมเป็นท้องพระโรงและที่ประทับพระเจ้ามโหตรประเทศ เจ้าหลวงองค์ที่ 5 ของเมืองเชียงใหม่ ตรงกับสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ต่อมาเจ้าหลวงนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7 ได้รื้อจากที่ตั้งพระราชวังเดิม ย่านถนนเวียงแก้ว กลางเมืองเชียงใหม่ มาสร้างเป็นพระวิหารหอคำหลวง วัดพันเตา จนถึงปัจจุบัน

ซึ่งการบูรณะครั้งนี้ยังขาดงบประมาณ ในการซ่อมแซมบางส่วนที่อยู่นอกเหนือจากงบที่ทางราชการมอบให้ ใครอยากร่วมบริจาค สามารถติดต่อกับทางวัดพันเตา ได้เลยค่ะ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co