ไปรษณีย์ ร่อนจดหมายหลัง เช็คแล้ว ทอง 4 บาทยังอยู่ครบ ในขั้นตอนการขนส่ง

ไปรษณีย์ ร่อนจดหมายหลัง เช็คแล้ว ทอง 4 บาทยังอยู่ครบ ในขั้นตอนการขนส่ง
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน


ซึ่งล่าสุดนี้ ไปรษณีย์ไทยได้ ร่อนหนังสือชี้แจงความคืบหน้า หลังทำการตรวจสอบเส้นทางของกล่องพัสดุบรรจุทอง 4 บาทแล้ว ซึ่งยืนยันว่าทองไม่ได้หายในเส้นทางไปรษณีย์

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน


นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ได้เปิดเผยว่า ไปรษณีย์ไทย ได้ทำการตรวจสอบเส้นทางไปรษณีย์ของกล่องพัสดุทุกจุด ผ่านกล้องวงจรปิด นับตั้งแต่ จุดแรก คือ การฝากหน้าเคาน์เตอร์ของที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดสุพรรณบุรี
การส่งต่อถุงไปยังศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิเพื่อส่งต่อไปยังสายการบินและส่งต่อไปยังประเทศเกาหลีใต้
โดยกระบวนการตรวจสอบผ่านกล้องวงจรปิดและเครื่องเอ็กซเรย์สิ่งของ มีเส้นทางดังนี้
- วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.52 น.ผู้ฝากส่งได้ฝากส่งสิ่งของ ณ เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ประจำ ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดสุพรรณบุรี
- วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 09.45 น. สิ่งของถูกลำเลียงมายังศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ โดยตลอดการลำเลียงสิ่งของ ทองรูปพรรณไม่ได้หายในเส้นทางไปรษณีย์

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
โดยตรวจสอบผ่านกล้องวงจรปิดทุกจุด ณ ศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ ได้แก่เวลา 09.56 น. ทำการเอ็กซเรย์แบบรายถุง เวลา 10.13 น. ทำการเอ็กซเรย์กล่องไปรษณีย์แบบรายชิ้นในขั้นตอนการคัดแยก และเวลา16.29 น. ทำการเอ็กซเรย์แบบรายถุง
จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและภาพจากเครื่องเอ็กซเรย์พบว่า ทองรูปพรรณ 4 บาท ที่บรรจุในกล่องไปรษณีย์ยังอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์
ดังนั้น ไปรษณีย์ไทยจึงขอยืนยันว่าทองรูปพรรณทุกชิ้นของผู้เสียหายไม่ได้สูญหายในเส้นทางไปรษณีย์ ซึ่งทุกกระบวนการโปร่งใสและสามารถตรวจสอบตามหลักฐานที่ได้ทำการบันทึกไว้ได้

อย่างไรก็ตาม ไปรษณีย์ไทย จะทำการติดตามและตรวจสอบการสูญหายที่เกิดขึ้น จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไปโดยเร็ว ทั้งนี้ในเบื้องต้น ไปรษณีย์ไทย จะชดใช้ค่าเสียหายให้ตามระเบียบการชดใช้ค่าเสียหายการใช้บริการ EMS WORLD

นอกจากนี้ ทางไปรษณีย์ไทย ยังแจ้งด้วยว่า สิ่งมีค่าทุกประเภท รวมถึงทองคำและทองรูปพรรณ เป็นสิ่งต้องห้ามฝากส่งทางไปรษณีย์ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลสิ่งของห้ามฝากส่ง หรือพบปัญหาสิ่งของสูญหายและได้รับความไม่สะดวกในการใช้บริการของไปรษณีย์ไทย สามารถแนะนำบริการต่างๆได้ที่ THP Contact Center 1545

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co