สิบล้อบุกทำเนียบ! จี้รัฐ ราคาน้ำมันดีเซล ต้องไม่เกิน 30 บาท/ลิตร

สหพันธ์การขนส่งฯ รวมตัวบุกทำเนียบ หลังยื่นเรื่องน้ำมันดีเซลแพง ไปแล้ว 3 ครั้ง แต่เงียบ จี้รัฐ! น้ำมันดีเซลต้องไม่เกิน 30 บาท/ลิตร เท่านั้น

สิบล้อบุกทำเนียบ!

วันนี้ (11 มิ.ย. 67) นายอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย พร้อมกลุ่มสมาชิกรวมตัวกันหน้า สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงจุดยืนเชิงสัญลักษณ์ ราคาน้ำมันดีเซล ต้องไม่เกิน 30 บาท/ลิตร

นายอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง กล่าวว่า เรื่องนี้เริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 67 คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติเห็นชอบ ให้ปรับอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทน้ำมันดีเซล ให้มีราคาขายปลีกเกินกว่า 30 บาท และตรึงราคาไม่ให้เกิน 33 บาท/ลิตร ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. – 31 ก.ค. 67

สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยและสมาชิกผู้ประกอบการขนส่ง 12 สมาคม ขอแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการปรับราคาน้ำมันดังกล่าว เพราะได้รับผลกระทบ ดังนี้

  • การแข่งขันที่สูงและรุนแรงในสถาพตลาดปัจจุบัน ทำให้ค่าใช้จ่ายต้นทุนเพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการขนส่งจำนวนมาก ประสบปัญหาไม่สามารถจ่ายชำระค่างวดรถบรรทุกได้ รวมถึงการเจรจาต่อรองเพื่อขอประนอมหนี้โดยปรับโครงสร้างหนี้ใหม่เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการขนส่งต่อไปได้
  • ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารกว่า 100,000 คัน ที่เพิ่งฟื้นตัวจากวิกฤต โควิด-19 ได้รับผลกระทบในส่วนของการทำสัญญานำเที่ยวในรูปแบบแพ็คเกจทัวร์ ซึ่งต้องทำสัญญาล่วงหน้า 6 – 12 เดือน ไม่สามารถทำธุรกิจต่อไปได้
  • แรงงานภาคโลจิสติกส์และขนส่งสินค้ากว่า 5 ล้านคน จะต้องประสบปัญหาการเลิกจ้างกรณีภาคขนส่งหยุดชะงักและบริษัทปิดตัวลง

สหกรณ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยจึงขอร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีราคาน้ำมันดีเซลปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลา 10 วัน โดยมีข้อเสนอ ดังนี้

  1. ปรับโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นธรรม ลดการจัดเก็บภาษีซ้ำซ้อน
  2. แยกไบโอดีเซลออกจากส่วนผสมน้ำมันดีเซล
  3. ปรับลดและตรึงราคาน้ำมันดีเซล 30 บาท/ลิตร
  4. ยกเลิกการอ้างอิงราคาน้ำมันจากต่างประเทศ

แต่ถ้าหากว่ารัฐบาลยังนิ่งเฉยทางสหพันธ์การขนส่งฯ ก็จะต้องยกระดับมากขึ้น และจำเป็นที่จะต้องปรับราคาขนส่งเพิ่มขึ้น 9%

“สุดท้ายแล้วถ้ารัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ เราจะปรับราคาการขนส่งเพิ่มขึ้น และจะยกระดับมากขึ้นเรื่อยๆ“

นายอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง
ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย