ครู นักเรียน รวมตัวขับไล่ ผอ.โรงเรียนดัง จ.เพชรบุรี หลังพบความไม่โปร่งใส ส่อทุจริต

ครู นักเรียน รวมตัวขับไล่ ผอ.โรงเรียนดัง จ.เพชรบุรี หลังพบความไม่โปร่งใส ส่อทุจริต

วันนี้ (8 ก.ค.62) เวลา 10.00 น. สมาคมนักเรียนเก่าพรหมานุสรณ์ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กว่า 1,000 คน นำโดยนายสุกิจ ปวีณะปกรณ์ นายกสมาคม ถือป้ายข้อความ “พรหมานุสรณ์ไม่เอาคนโกง” “ประชุมผู้ปกครอง ผอ.ไม่เคยเข้า” “ห้องเรียนพัดลม ห้องน้ำติดแอร์” “เอาศาลาแปดเหลี่ยมคืนมา” รวมตัวเดินทางมาที่โรงเรียนพรหมานุสรณ์ เพื่อยื่นหนังสือต่อว่าที่ร้อยตรีนภดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ขอให้พิจารณาย้ายนายธีรศักดิ์ พิงภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์ คนปัจจุบัน ออกนอกพื้นที่และตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วนกรณีมีพฤติกรรมบริหารงานไม่โปร่งใสส่อไปทางทุจริตหลายด้าน

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ในหนังสือร้องเรียน ระบุว่า ในระหว่างนายธีรศักดิ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์ ได้บริหารงานมีความไม่โปร่งส่อไปทางทุจริตหลายๆด้าน รวมทั้งขาดธรรมาภิบาลในการบริหาร ทำให้เกิดปัญหาสะสมเรื่อยมาเป็นเวลานาน เช่น มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงบ่ายเบี่ยงไม่แสดงความรับผิดชอบและแก้ปัญหากรณีการลงโทษนักเรียนให้คาบรองเท้าในกิจกรรมค่ายคุณธรรม, มีพฤติกรรมสอทุจริตเรื่องเงินผ้าป่าเพื่อจัดสร้างศาลาหลวงปู่ป่าแก้ว ซึ่งไม่มีการชี้แจงรายจ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร, มีการจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อมาดัดแปลงเป็นรถโรงเรียนโดยไม่โปร่งใสและส่อทุจริต, เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในการพัฒนาผู้เรียนและไม่ชี้แจงเกี่ยวกับการใช้เงินจำนวนนี้, มีการจัดจ้างอัตราบุคลากรโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของโรงเรียนและนำบุคลากรเหล่านั้นไปใช้งานส่วนตัวผิดวัตถุประสงค์ในการจัดจ้าง, มีการจัดจ้างบริษัทในเครือญาติของตัวเองมาก่อสร้างสิ่งต่างๆในโรงเรียน, มีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ของโรงเรียนในราคาสูงกว่าท้องตลาดทั่วไป, ใช้งบประมาณไม่เหมาะสมในการสร้างห้องน้ำติดแอร์ราคา 3,000,000 บาท และซื้อหินประดับ 3 ก้อน จำนวนเงินหลายหมื่นบาทมาตั้งไว้โดยไม่เกิดประโยชน์อันใด
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน


นอกจากนี้ นายธีรศักดิ์ได้จัดเก็บรายได้จากร้านค้าในโรงเรียน แต่ไม่นำรายได้ดังกล่าวมาซ่อมแซมปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ดี, มีการจัดซื้อเครื่องสแกนบัตรนักเรียนบ่อยครั้งและไม่มีคุณภาพ, สั่งรื้อศาลาแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นที่พักรอของนักเรียนโดยไม่ฟังคำคัดค้าน, มีการนำรถโรงเรียนมาใช้ส่วนตัว,มีการนำทรัพย์สินของราชการเป็นของตนเอง เช่นรื้อกระเบื้องหลังคาหอประชุมแล้วนำไปไว้ที่บ้านของตัวเอง, ใช้คำพูดต่อครู นักเรียน และผู้ปกครองอย่างไม่สุภาพ สร้างความแตกแยก มีความไม่เป็นธรรมในการปรับขึ้นเงินเดือนครูโดยไม่มีหลักฐานมาอ้างอิง, การบริหารงบประมาณและการใช้เงินในการจัดซื้อจัดจ้างมีเฉพาะกลุ่มคนที่รู้กันภายในเพียง 2-3 คน โดยปิดบังข้อมูลต่างๆต่อคณะครู ฯลฯ

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ที่ผ่านมาได้มีการยื่นร้องเรียนไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สพฐ. และศูนย์ดำรงธรรมแล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้า ในครั้งนี้จึงขอให้เร่งพิจารณาสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาผู้ร่วมกระทำผิดโดยเร่งด่วน เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในช่วงก่อนเกษียณอายุราชการของนายธีรศักดิ์ในเดือนกันยายน 2562 นี้ด้วย
ด้านว่าที่ร้อยตรีนภดล กล่าวว่า ตนเพิ่งย้ายมารับตำแหน่งในวันนี้และยังไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นดังกล่าว ตนขอรับเรื่องกลับไปดูก่อนและจะรีบตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายต่อไป
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน


ซึ่งก่อนหน้า นายธีรศักดิ์ได้ยื่นหนังสือต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เพื่อขอลาออกจากราชการเนื่องจากป่วยด้วยอาการหลายโรครุมเล้า มีปัญหาเรื่องสุขภาพ ต้องพักรักษาตัวดังกล่าว โดยจะมีผลในวันที่ 1 สิงหาคม 2562

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co