ททท. แถลงทิศทางการท่องเที่ยว ปี 63 เผย ดันเป้ารายได้เติบโต 10% - มุ่งดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

ททท. แถลงทิศทางการท่องเที่ยว ปี 63 เผย ดันเป้ารายได้เติบโต 10% - มุ่งดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

(8 ก.ค. 62) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดแถลงทิศทางการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวในปี 2563 หลังจากมีการประชุมวาระกล่าว โดยทุกภาคส่วนทั่วโลก เข้าร่วมประชุม ที่ จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 1 - 4 ก.ค. 62 ที่ผ่านมา

ภาพจากอีจัน


นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. เปิดเผยว่า การเติบโตของการท่องเที่ยวปี 2562 ยังเป็นที่ที่น่าพอใจ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์บวก จึงกำหนดทิศทางเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย จาก mass tourism เข้าสู่การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (responsible tourism)

โดยเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพ และ การปรับตัวเลขอัตราการเติบโตเพื่อนำไปสู่การวางแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มรายได้เป็นสำคัญ

ภาพจากอีจัน


ในปี 2563 จะมุ่งสร้างความเชื่อมั่นในคุณค่าของแบรนด์ประเทศไทยโดยผลักดันและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เดินหน้าการนำเสนอสินค้า และ บริการที่สามารถชูเอกลักษณ์วิถีไทยที่ทรงเสน่ห์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีกระบวนการพัฒนาต่อยอดเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ผ่านการใช้นวัตกรรมที่ผสมผสานกับเรื่องราวที่เชื่อมโยงภูมิปัญญาของท้องถิ่น เสริมกับความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ เพื่อการ สืบสาน และ การออกแบบสินค้าทางการท่องเที่ยวที่ช่วยเพิ่มการใช้จ่าย หรือ กิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้น

ภาพจากอีจัน


ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สังคม และการแข่งขัน ที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว ททท. จึงกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าสำคัญ คือ นักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูง และที่ให้ความสำคัญกับคุณค่ามากกว่าราคา สรรหาสินค้า และ บริการ ที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม การลด ละ
และเลิกการทำในสิ่งที่ส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติ และวิถีชีวิตท้องถิ่น


แนวทางในการคัดสรรค์กลุ่มเป้าหมาย ในตลาดต่างประเทศ คือ ขยายกลุ่มกำลังซื้อสูงและมีความใส่ใจสิ่งแวดล้อม ขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ในพื้นที่เดิม และ หาลูกค้าในพื้นที่ใหม่ๆ เจาะกลุ่มลูกค้าที่สนใจการท่องเที่ยววิถีถิ่น กระตุ้นการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว

ภาพจากอีจัน


สำหรับการตลาดในประเทศ จะแบ่งกลุ่มเป้าหมายในหลายมิติ กำหนดกลุ่มเป้าหมายหลัก
และกลุ่มเป้าหมายร่วมของภูมิภาค โดยจะมุ่งเจาะ และ ขยายตลาดคนไทยทั่วทุกภูมิภาค เพื่อขยายฐานตลาดใหม่ ๆ และลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงตลาดกรุงเทพฯ มากเกินไป รวมทั้ง แก้ปัญหาเรื่องการแย่งตลาดกันเอง

ภาพจากอีจัน

อย่างไรก็ตาม การตลาดในปี 2563 จะรักษาตำแหน่งประเทศที่สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวติดอันดับ 1ใน 6 ของโลกและสร้างรายได้รวมเพิ่มขึ้นอีก 10% ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย จึงจะบรรลุเป้าหมาย และสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co