สุรินทร์แล้งหนัก หลังฝนทิ้งช่วงหนักในรอบ 41 ปี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้วิกฤติ ฝากย้ำประชาชนอย่าตื่นตระหนก

สุรินทร์แล้งหนัก หลังฝนทิ้งช่วงหนักในรอบ 41 ปี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้วิกฤติ ฝากย้ำประชาชนอย่าตื่นตระหนก

วันนี้(14 ก.ค. 62) สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ จ.สุรินทร์ ขณะนี้พบว่าสถานการณ์ยังคงรุนแรงและขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ฝนที่ทิ้งช่วงมาร่วม 2 เดือน ส่งผลให้ต้นกล้าข้าวเริ่มทยอยเหี่ยวเฉายืนต้นตายกันทุกพื้นที่ แม้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้นำเครื่องบินกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มาบินโปรยสารเคมีเพื่อทำฝนเทียมอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังพบว่ามีฝนตกลงมาไม่มากเท่าที่ควร ขณะที่อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง (ห้วย-สะ-เน๋ง) ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ถึงขั้นวิกฤติหนัก น้ำแห้งลง ลดระดับมากที่สุดในรอบ 41 ปี ตั้งแต่มีการสร้างและเปิดใช้อ่างเก็บน้ำขึ้นมา และเป็นอ่างเก็บน้ำหัวใจหลักของคนเมืองสุรินทร์ ที่จะต้องใช้เป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาถึงเดือนละ 1 ล้าน ลบ.ม. แต่ขณะนี้พบว่าปริมาณน้ำลดลงเหลือเพียงไม่ถึง 2 ล้าน ลบ.ม. และจะสามารถใช้น้ำได้อีกประมาณไม่เกิน 2 เดือนข้างหน้าเท่านั้น จากความจุอ่างทั้งหมด 20.8 ล้าน ลบ.ม.

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
อ่างเก็บน้ำที่แห้งขอด ส่งผลให้มีฝูงนกกระสา ต่างพากันอพยพ บินเข้ามาหากินสัตว์น้ำตามแหล่งน้ำที่แห้งขอดนับพันตัว อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนอีกด้วย สถานการณ์น้ำที่ใกล้วิกฤติหนักดังกล่าว ส่งผลให้การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์ จำเป็นต้องออกประกาศให้ประชาชนสำรองน้ำไว้และใช้น้ำอย่างประหยัด โดยจะมีการลดแรงดันน้ำลง จะส่งผลกระทบให้น้ำไหลอ่อนและไม่ไหลในบางช่วงเวลา
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
พลตรีพิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน จ.สุรินทร์ ที่ได้ขอความร่วมมือจาก นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร ส.ส.สุรินทร์ เขต 1 , นายประเทือง วันดี ผอ.โครงการชลประทานสุรินทร์ และ นายวิทยา อัปมาโถ หน.หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.สุรินทร์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมประชุมพิจารณาวางแผนหาแนวทางแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำประปาหล่อเลี้ยงชุมชนเมืองสุรินทร์ โดยมติที่ประชุมในเบื้องต้น ให้มีการขุดร่องน้ำที่มีอยู่ในแอ่งต่างๆ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงให้ไหลไปรวมกันที่บริเวณเครื่องสูบน้ำทำน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ ขอรับการสนับสนุนฝนหลวงในการทำฝนเทียมเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ และเหนืออ่างเก็บน้ำ ซึ่งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.สุรินทร์ ได้ขึ้นบินทำฝนเทียมทุกวัน วันละ 2-3 เที่ยว มาร่วม 2 สัปดาห์แล้ว ขอให้ทุกหน่วยงานที่มีเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้เตรียมพร้อมเพื่อให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน ทั้งการขุดบาดาลโดยรอบอ่างเก็บน้ำ เพื่อสูบน้ำเข้าอ่าง และหาแหล่งน้ำดิบจากแหล่งอื่นๆ ที่มีโดยรอบอ่างเก็บน้ำเพื่อผันน้ำมาช่วย เช่น อ่างน้ำตาของมหาวิทยาลับราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จากฝายขั้นน้ำลำชี บริเวณบ้านใหม่ และน้ำจากบ่อระเบิดหินจากเขาสวาย เป็นต้น
ภาพจากอีจัน
และที่สำคัญให้มีการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนให้รับรู้รับทราบข้อเท็จจริง ไม่ต้องตื่นตระหนกกับวิกฤติในครั้งนี้ เนื่องจากทุกภาคส่วนได้มีแนวทางและการวางแผนเตรียมพร้อมรับมือและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจะสามารถมีน้ำประปาใช้ไปจนผ่านวิกฤติหรือจนกว่าฝนจะตกลงมาตามฤดูกาล แต่ที่สำคัญขอความร่วมมือประชาชนได้ใช้น้ำอย่างประหยัดและใช้อย่างคุ้มค่าที่สุด
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co