นครพนม น้ำโขงยังวิกฤต ลดลงอย่างต่อเนื่องกระทบลำน้ำสาขา เกษตรกรเดือดร้อนหนัก รวมถึงชาวประมงก็ไม่สามารถหาปลาได้เช่นกัน

นครพนม น้ำโขงยังวิกฤต ลดลงอย่างต่อเนื่องกระทบลำน้ำสาขา เกษตรกรเดือดร้อนหนัก รวมถึงชาวประมงก็ไม่สามารถหาปลาได้เช่นกัน

เนื่องจากเกิดฝนทิ้งช่วงทำให้ระดับน้ำโขงในช่วงที่ผ่านมาลดลงอย่างต่อเนื่อง จนล่าสุดกระทบกับลำน้ำสาขาสายหลัก รวมถึงแหล่งน้ำทำการเกษตร ตามพื้นที่ต่างๆ แห้งขอด โดยเฉพาะลำน้ำอูน ที่รองรับน้ำมาจากพื้นที่ จ.นครพนม ผ่าน อ.นาหว้า จ.นครพนม รวมถึง ลำน้ำสงคราม แห้งขอด หนักสุดในรอบกว่า 50 ปี

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน


โดยเฉพาะบริเวณประตูลำน้ำอูน ที่ระบายลงสู่ลำน้ำสงคราม ในเขต อ.ศรีสงคราม ปัจจุบันพบว่า มีน้ำเพียงแค่ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ของความจุ และมีแนวโน้มลดระดับลงต่อเองหากไม่มีฝนตกลงมา ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่ทำการเกษตรทำนาปีขาดแคลนน้ำรวมถึงกระทบสร้างความเดือดร้อน ให้กับชาวบ้าน ทำอาชีพประมงแถบลุ่มน้ำสงคราม ไม่สามารถจับปลาได้ตามปกติ ทำให้รายได้ลดลง ทั้งที่เคยสร้างรายได้จากการหาปลาในช่วงฤดูฝน ปีละหลายหมื่นบาท ปัจจุบัน ต้องหาปลาเพียงเพื่อเลี้ยงชีวิต รอฝนตกลงมาระดับน้ำเข้าสู่ภาวะปกติ

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน


ขณะเดียวกันทางด้านชลประทานจังหวัดนครพนม ได้มีการเร่งเก็บกักน้ำ งดพร่องน้ำตามประตูระบายน้ำ อูน ลำน้ำสงคราม ทุกจุด ที่ไหลลงน้ำโขง เพื่อรักษาปริมาณน้ำ ไว้ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร และ แจ้งเตือนให้ เกษตรกร งดปลูกพืช นอกเขตชลประทาน จนกว่าจะมีปริมาณน้ำฝนเพียงพอ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co