AD

ชาวบ้านจิตอาสาแม่ฮี้ ร่วมแรง ซ่อมทางขึ้นดอยช้าง

ประทับใจ! ชาวแม่ฮี้ จ.ปาย จับมือ ทหาร พัฒนาทางขึ้น ดอยช้าง
ชาวบ้านจิตอาสาแม่ฮี้ ร่วมแรง ซ่อมทางขึ้นดอยช้าง
AD

เป็นอีกหนึ่งภาพน่าประทับใจ
เมื่อชาวบ้าน ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ ตชด. ร้อย 3361 ผญบ.และจิตอาสาชาวบ้านหัวแม่เมือง ม.7 ต.เวียงเหนือ ช่วยกันซ่อมแซมถนน ดอยช้าง - หัวแม่เมือง คนละไม้คนละมือ เพื่อหวังพัฒนาให้ถนนเส้นนี้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน


เนื่องจากทุกปีที่ผ่านมาเมื่อเขาสู่ฤดูฝนทีไร ถนนเส้นนี้ก็จะเหลวเป็นโคลน เพราะถนนสร้างด้วยดินลูกรัง ทำให้การสัญจรลำบาก และอันตราย แม้จะรถที่มีระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ หรือ โฟร์วีล ก็ตาม

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน


โดยมีจิตอาสาเข้าร่วมประมาณ 60 คน และรถขนหินจากจิตอาสาชาวบ้านจำนวน15คัน ไปบรรทุกหินที่ได้รับการสนับสนุนหินเพื่อซ่อมแซมถนนจาก อบต.เวียงเหนือ ซึ่งจิตอาสาทุกคน ไดร่วมกันซ่อมแซมถนน ไปทั้งสิ้น 12 กม.

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co