หน.อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย พร้อมเจ้าหน้าที่ บุกจับกุมชาวบ้านลักลอบตัดไม้พะยูงในเขตอุทยานฯภูจองนายอย

หน.อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย พร้อมเจ้าหน้าที่ บุกจับกุมชาวบ้านลักลอบตัดไม้พะยูงในเขตอุทยานฯภูจองนายอย

นายจิณณะ สามศรี หน.อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จ.อุบลราชธานี เผยว่า วันนี้(27 ก.ค. 62) เวลาประมาณ 14.00 น. คณะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ 3 อุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 2252 ได้ร่วมกันตรวจยึดจับกุม นายโชคชัย ผ่องราษี อายุ 45 ปี ชาวบ้านหนองบัวพัฒนา ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จ อุบลราชธานี ยึดของกลาง ไม้พะยูง จำนวน 4 ท่อน ปริมาตร 0.066 ลูกบาศก์เมตร พร้อมอุปกรณ์การกระทำผิด คือ รถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน มีด จำนวน 1 เล่ม และกระสอบปุ๋ย จำนวน 2 ใบ

ภาพจากอีจัน
โดยแจ้งความผิด 1. ผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 มาตรา 11 ฐาน “ ร่วมกันทำไม้หวงห้าม โดยไม่รับอนุญาต ” มาตรา 48 ฐาน “ ร่วมกันมีไม้พะยูงแปรรูป ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” 2. ผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
มาตรา 16(2) ฐาน “ ร่วมกันเก็บหานำออกไปหรือทำด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายหรือทำให้เสื่อมสภาพซึ่งไม้หรือทรัพยากรธรรมชาติอย่างอื่น ”
มาตรา 16(9) ฐาน “ร่วมกันนำยานพาหนะหรือขับขี่ยานพาหนะเข้าไปในพื้นที่ที่มิได้จัดไว้เพื่อการนั้น โดยไม่ได้รับอนุญาต” 3. ผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2559
มาตรา 14 ฐาน “ ร่วมกันทำไม้ หรือทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาต ”
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ส่วนความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด มอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
จากนั้นนำบันทึกเรื่องราวส่งให้พนักงานสอบสวน สภ.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co